Een grootschalige brand? Een levensbedreigende overstroming? De VRU komt snel in actie, maar voor een effectieve aanpak is vakbekwaamheid een absolute vereiste. De specialisten van de afdeling Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) houden zich daar dan ook intensief mee bezig.

Terroristen hebben het voorzien op een sociaal-cultureel centrum. Door een explosie is een deel van het gebouw ingestort, er zijn meerdere doden en gewonden. Hulpverleners en piketfunctionarissen overleggen druk. Het klinkt levensecht…maar gelukkig gaat het alleen om een oefening die de aanslag nabootst. OTO heeft een scenario geschreven en er wordt nauwkeurig geregistreerd hoe de oefenende piketfunctionarissen inspelen op de situatie ‘ter plekke’. “Het ging om een oefening die we in nauwe samenwerking hielden met collega’s van de VRU en de politie,” zegt OTO-specialist Debra Stam. “Zo’n oefening vergt veel voorbereiding, ook vanwege het schrijven van een scenario, maar het is bijzonder nuttig om op basis van een realistische casus te oefenen.”

Gevarieerde trainingen
Debra is ‘multidisciplinair specialist’ en verantwoordelijk voor de training en oefening van medewerkers van het Commando Plaats Incident en het Regionaal Operationeel Team. Haar twee collega-specialisten concentreren zich op de meldkamer, de brandweer en medewerkers op bestuurlijk niveau. Jaarlijks zetten ze tientallen trainingen en oefeningen op poten. Van klein tot groot. Intern of, zoals de training terrorismegevolgbestrijding, in samenwerking met externe partners. Aan input geen gebrek, die kan komen uit het meerjarenbeleidsplan, de wettelijke verplichtingen of convenanten met de partners. Maar ook het verkleinen van bepaalde gebiedseigen risico’s, bijvoorbeeld het ontstaan van natuurbranden, vraagt om bekwaamheid en dus om training. Actuele ontwikkelingen in de samenleving kunnen eveneens invloed hebben op het programma. “Terreur speelt bijvoorbeeld een steeds nadrukkelijker rol en is een belangrijk thema binnen de VRU waar we samen in optrekken met de politie en andere veiligheidsregio’s.”

Lerende organisatie
De ideale organisatie is een voortdurend lerende organisatie, zegt ze: medewerkers leren iets, ze passen hun kennis toe, je evalueert, je leert… “Dat proces willen we dus actief in beweging houden. Evaluaties zijn hierbij belangrijk, want die houden je scherp.”
Wat ook belangrijk is: een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan trainingen en oefeningen samenstellen. De ene keer kan het om het op locatie in scène zetten van een illegale, uit de hand gelopen houseparty als oefenmateriaal, maar op een ander moment gaat de voorkeur van OTO uit naar het gebruiken van een module e-learning crisisbeheersing. “Voldoende afwisseling is noodzakelijk, niet alleen om ervoor te zorgen dat collega’s vakbekwaam zijn, maar ook blijven.”

OTO staat misschien niet zo vaak in de schijnwerpers, maar daar haalt Debra de schouders over op. “Ons werk is wél belangrijk. En ik persoonlijk vind het zeer de moeite waard om samen met andere afdelingen binnen de VRU en met onze externe partners werk te kunnen doen dat een bijdrage levert aan een sterke crisisorganisatie.”HW0A0658 800