Een zorginstelling brandveilig maken hoeft niet ingewikkeld te zijn. De VRU ontwikkelde een speciale toolbox met handige tips en oefenmateriaal.

Zorgwerkers zijn altijd druk. En een brandveilige instelling vinden ze belangrijk, maar tegelijk beschouwen ze brandveiligheid als een ingewikkelde, tijdrovende kwestie. "Met de door ons ontwikkelde Toolbox Zorg laten we zien dat dat enorm meevalt", zegt Arnoud Boere, voorzitter van de themagroep Verminderd Zelfredzamen van het VRU-programma Stimulerende Preventie. "We willen zorginstellingen in de regio hiermee verleiden om zélf met het onderwerp aan de slag te gaan. Dat is op de eerste plaats een kwestie van bewustwording."

De VRU werkt al jaren samen met zorginstellingen als het om brandveiligheid gaat, onder meer via het traject 'Geen Nood Bij Brand'. "Maar dat traject vraagt van zorginstellingen nogal wat tijd, er was behoefte aan een meer compacte aanpak. Dat leidde tot het ontwikkelen van onze toolbox, die wel voortborduurt op het uitgangspunt van Geen Nood Bij Brand."

Knelpunten zichtbaar
De box bestaat uit vier filmpjes met veel tips, een table-top oefening met instructies en een takenposter met takenkaartjes, inclusief handleiding. "De table-top maakt mogelijke knelpunten snel zichtbaar", legt beleidsmedewerker Stimulerende Preventie Jurriaan van Wakeren uit. "Vervolgens bekijk je van welke onderwerpen taken kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen. Tenslotte kunnen de zorgmedewerkers de poster gebruiken voor het bijhouden van die taken."

De toolbox is ontwikkeld in samenwerking met een gedragsdeskundige om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. De eerste reacties stemmen hoopvol. Arnoud Boere: "We doen een pilot bij enkele instellingen en hun reacties zijn positief. Uiteindelijk bezoeken we 150 zorglocaties om voor te doen hoe de toolbox werkt. Het is de bedoeling dat de instellingen die daarna zelf introduceren op al hun overige locaties."

Landelijke verspreiding
De VRU is nu overigens al verzekerd van een landelijke verspreiding vanwege de nauwe samenwerking met de Brancheorganisaties voor de Zorg (BoZ). "Zij hebben een groot netwerk en willen de toolbox nationaal uitrollen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We blijven ook met BoZ in gesprek over het vervolg en eventuele aanpassingen aan de toolbox. Een idee is nu al het toevoegen van meer filmpjes."

De hoop is natuurlijk dat zich minder incidenten zullen voordoen. Maar de relatie vaststellen tussen voorlichting en resultaat is altijd lastig. "We kunnen wél zien of dingen worden opgepakt. Ons eerste doel is het stimuleren van de bewustwording, brandveiligheid moet in ieders dna komen."

Meelopen in de zorg
De VRU wil een nog beter beeld krijgen van het reilen en zeilen in zorginstellingen door van tijd tot tijd mensen mee te laten lopen met medewerkers. Jurriaan van Wakeren: "Het is belangrijk om hun verhaal te horen. Wij doen allerlei aannames, maar we komen zelf niet uit de zorg. Meer kennis kan ons in de toekomst helpen bij het ontwikkelen van andere producten die de brandveiligheid in de zorg bevorderen."

 

Toolbox zorg

Naar nieuwsbriefoverzicht