Water in de singel. Station met een facelift. Het Stadkantoor. Kinepolis aan de Jaarbeurs-zijde. Het duurt nog een paar jaar en dan heeft Utrecht een centrum waar reizen, werken, winkelen, ontspannen en wonen samenkomen. Bij alle bouwwerkzaamheden speelt veiligheid een grote rol, zegt Peter Blokker van de VRU.

Slopen, opbouwen en weer een project. Grote wagens die af en aanrijden. Portacabins die verschijnen en weer weggehaald worden. Vrachtwagens met materiaal of machines. Containers voor afval. Wie regelmatig in het centrum van Utrecht komt, ziet dit alles voorbij komen. Er is simpelweg niet veel ruimte, dus het is vaak manoeuvreren op de vierkante meter.

Peter Blokker, specialist risico en veiligheid van de VRU: “Vaak ziet het er chaotisch uit, maar geloof me: de gang van zaken op een bouwterrein is van tevoren goed doorgesproken. Het is ook een vereiste voor alle projecten in het centrum. Tijdens de bouw moet er voor iedere ontwikkeling een BLVC-plan liggen: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.”

Belanghebbenden
Het centrum van Utrecht heeft meerdere belanghebbenden. “Denk aan de gemeente en provincie Utrecht, de Nederlandse Spoorwegen, de Jaarbeurs, aan Klépierre Management Nederland (voorheen Corio) en Prorail. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Voordat de werkzaamheden beginnen moet er bij een Definitief Ontwerp (DO) een definitieve beheer- en veiligheidsparagraaf zijn opgesteld. Al vroegtijdig moeten alle partijen samen kijken waar ze tegenaan kunnen lopen. Dan gaat het niet alleen over de interne veiligheid en bouwregels, maar vooral ook om omgevingsveiligheid. De ontwikkelaar trekt samen op met politie, RAVU, brandweer, gemeente en VRU. Voor de sociale veiligheid wordt de gebiedsmanager betrokken. Een onderdeel dat ook terugkomt is het toekomstig beheer.”

Anticiperen
De ontwikkelaar is verplicht om een workshop te houden waarbij alle partijen waarmee een raakvlak is betrokken zijn. Het is voor Peter Blokker en zijn collega”s niet altijd even gemakkelijk om het veiligheidsaspect goed over het voetlicht te krijgen. Dat komt, zo zegt hij, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. “We hebben uiteraard de voorwaarden waaraan tijdens het bouwen moet worden voldaan. Maar dat garandeert nog niet dat alles vlekkeloos verloopt. We moeten vaak anticiperen. Als we bijvoorbeeld met Prorail afspreken dat we via twee wegen (noordelijk en zuidelijk) bij de perrons moeten kunnen komen in het geval van calamiteiten, dan betekent dat dus dat die weg vrij moet zijn. Vervolgens komt er een andere partij en die plant daar bebouwing. Tja, dan wordt het lastig, maar we komen er altijd weer uit.”

Weinig plek
Ook tijdelijke situaties kunnen soms voor hindernissen zorgen. “Neem de Vredenburg parkeergarage. De afspraak is dat we daar bij moeten kunnen komen. Maar op een bepaald moment is het markt op het Vredenburg. Met een bouwer hebben we kunnen regelen dat we gebruik kunnen maken van het bouwterrein. Het zal in deze fase wel moeten, want er is echt weinig plek in het centrum van Utrecht. Zodra er ook maar een vrij stukje is, zet iemand er weer wat neer. Dat is wel begrijpelijk, maar het moet niet tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom hebben we elke week een schouw. Als er dan onveilige situaties ontstaan omdat er materieel in de weg staat, dan kunnen we dat tijdig signaleren.”

Iedereen werkt aan een zo veilig mogelijk Stationsgebied: zowel in de tijdelijke als in definitieve situatie. “Alleen kunnen we uiteraard niet voor 100% zeker zijn dat er geen incident gebeurt. Wel moeten we ervoor zorgen dat de randvoorwaarden zijn gecreëerd om een eventueel incident zo snel als mogelijk onder controle te krijgen. De VRU is het collectieve geheugen als het gaat om veiligheid tijdens deze bouwfase. Maar werkelijk iedereen neemt veiligheid bloedserieus.”

Naar nieuwsbriefoverzicht