Veiligheidsregio’s zijn steeds beter voorbereid op rampen en crises. De samenwerking tussen de partners en gemeenten is versterkt. Dit stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie in ‘De Staat van de Rampenbestrijding 2016’. De VRU doet het opvallend goed. Geen reden om achterover te leunen, waarschuwt VRU-directeur Peter Bos.

Onder de loep
De 25 veiligheidsregio’s zijn onder de loep genomen als het gaat om planvorming, samenwerking en netwerking, operationele prestaties en de kwaliteit van de zorg. In vergelijking met de andere regio’s lagen de beoordelingen van de VRU in 2013 nog laag in de middenmoot. Dat is echt grondig veranderd.

Top 3
"Analyses geven aan dat we in de top 3 zitten", zegt Peter Bos. "Alle verbeterpunten die in ‘De Staat 2013’ werden genoemd hebben we opgepikt. We hebben veel veranderingen doorgevoerd en veel geleerd. Dat resulteert nu dus in die mooie beoordelingen."

Hij is er trots op. Bos: "De mensen van de VRU hebben dat met z’n allen mogelijk gemaakt. Laat ik voorop stellen dat ik ieders inzet bewonder. Tegelijkertijd moeten we nu niet achterover gaan leunen. Om de volgende keer weer goed beoordeeld te kunnen worden, moeten we alert blijven."

Stroomlijnen
Elke crisissituatie kan anders zijn, zo legt hij uit. Er zijn veel variabelen. "Een aantal zaken kun je plannen, maar het kenmerk van een crisis is dat er ook zaken op je afkomen die je niet kunt voorzien. Daar moet je goed mee om kunnen gaan. We oefenen daar veel op, want zoiets leer je niet uit boekjes. Voor elke organisatie is het een heel karwei om over te stappen van de dagelijks patronen naar een crisissituatie. Ik vind dat we daar echt veel beter in moeten worden. Ik zeg niet dat de medewerkers niet goed presteren, maar we moeten er als geheel staan. Je kunt niet vergaderen, want dan loop je meteen achter de feiten aan. Er moeten weloverwogen, snelle, slagvaardige beslissingen genomen kunnen worden en iedereen die bij de crisis is betrokken, moet daar een plek in vinden. Brandweerlieden op straat weten bijvoorbeeld prima hoe ze slagvaardig een brand moeten blussen, maar in een crisisteam gaat goed, snel en slagvaardig handelen, op tactisch en strategisch niveau, nog niet altijd vanzelf. Dát dus: het samenwerken, besluiten nemen, aansturen. Van mij mag dat gewoon gestroomlijnder verlopen."

Informatieautoriteit
Een sterk aspect van de VRU is informatieverwerking en –uitwisseling. Als eerste veiligheidsregio heeft de VRU het Veiligheids Informatie Centrum (VIC) waarbinnen signalen uit allerlei bronnen, waaronder vooral ook social media, samenkomen. "Binnen al die informatiestromen vind ik het belangrijk dat we de juiste informatie beheersen", zegt Bos. "Gebeurtenissen worden al snel verdraaid weergegeven. Wij moeten als VRU staan voor betrouwbare, duidelijke informatie: “Wat is waar!”. De doelstelling in ons beleidsplan is dat we een informatieautoriteit willen zijn: op het gebied van informatievoorziening, maar zeker ook bij het maken van voorspellingen over bepaalde situaties. Daar moeten onze partners (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) en andere regio’s van op aan kunnen. We hebben laten zien bij de Tour de France dat we dit goed kunnen. Wat mij betreft bouwen we die rol uit. Natuurlijk mogen we trots zijn op wat we hebben bereikt, maar we moeten onszelf kritisch blijven bekijken. Steeds gaan voor het optimale resultaat."

Naar nieuwsbriefoverzicht