Als liaison voor Defensie binnen de VRU heeft majoor Nienke van Walbeek een breed en uitdagend werkterrein. "Het is prettig om toegevoegde waarde te hebben."

Dijken met onbemande vliegtuigen laten onderzoeken op verzakkingen. De bouw van een brug regelen voor de start van de Tour de France in Utrecht. Tijdens The Passion in Amersfoort voor een kazerne zorgen als mogelijke uitwijklocatie bij terreurdreiging. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van waar Van Walbeek als liaison voor defensie van de VRU mee te maken heeft. 

Keuze verbindingsofficier ligt voor de hand
Defensie en de VRU lijken als veiligheidsorganisaties op elkaar. Beide organisaties willen van elkaar leren en elkaar ondersteunen, dus de keuze voor een 'verbindingsofficier' ligt voor de hand. "Het leggen van verbindingen is mijn belangrijkste taak. Dat is natuurlijk het belangrijkst bij een crisis of een ramp, maar er zijn veel andere situaties waarin samenwerken nuttig is." Defensie is bijvoorbeeld een grote oefenorganisatie en heeft op dat terrein veel kennis en ervaring. "Zeker als het om trainen en opleiden gaat. We kunnen onder meer meedenken bij het opzetten van oefeningen. Ik speel daar zelf een rol in, maar kan ook een beroep doen op specialisten binnen Defensie."Ook samenwerking met andere veiligheidspartners van de VRU
Nienke werkt niet alleen samen met de VRU, maar ook met andere veiligheidspartners van de VRU. In juni was ze nog betrokken bij een grote oefening met de waterschappen, inclusief het ondersteunen van de dijklegers op zoek naar zwakke plekken in de dijk. Ook de politie doet via haar geregeld een beroep op Defensie. "Ze hebben soms specialistische capaciteiten nodig wanneer iemand wordt vermist. Ik probeer dan te achterhalen waar precies behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld het inzetten van een analist zijn die met een net iets andere invalshoek naar een vermissing kijkt." Uiteindelijk draait het altijd om veiligheid. Ook wanneer Prorail een onderzoekscontainer langs het spoor wil plaatsen op de plek van een incident. "Dat kan op onbegaanbaar terrein zijn en dan kijk ik of onze speciale voertuigen daar geschikt voor zijn."

Nog geen grote incidenten voorgedaan
Grote incidenten hebben zich niet voorgedaan sinds ze vorig jaar aan de slag ging als liaison. "Gelukkig gebeurt dat ook niet snel, hoewel ik dan graag in actie zou willen komen. Maar het is altijd een uitdaging om de juiste verbindingen tot stand te brengen. Het geeft voldoening wanneer dat lukt."

Naar nieuwsbriefoverzicht