Een paar jaar geleden ging de Lopikse boerderij waar Lisette Tielle woonde in vlammen op. Sindsdien let ze beter op mogelijk brandgevaarlijke situaties. En ze vindt het 'supergoed en belangrijk' dat de VRU een voorlichtingsbijeenkomst organiseerde voor bewoners van het seniorencomplex waar ze inmiddels woont.

Drie preventiemedewerkers van de VRU nemen de laatste woensdag van oktober deel aan een informele koffie-ochtend in de gemeenschappelijke woonkamer van de Groenenhof in Benschop. Aan de hand van een checklist gaan ze onder meer na wat de kennis van de bewoners is. Die stellen veel vragen, wisselen ervaringen uit en krijgen tips. "Daar had ik nou niet aan gedacht", valt er regelmatig te horen. Vlam in de pan? "Ik zou nooit op het idee zijn gekomen de afzuigkap uit te zetten", zegt Lisette Tielle.

Beleidsplan en programma Stimulerende Preventie
De bijeenkomst past in het programma Stimulerende Preventie van de VRU, een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan VRU 2016-2019. Het is bedoeld om burgers en bedrijven risicobewuster te maken én handelingsperspectief te bieden. Dat wil de VRU bijvoorbeeld bereiken door in contact te komen met lokale netwerken die als ambassadeurs een rol bij de preventie kunnen spelen. Maar het kan ook gaan om het geven van brandveiligheidslessen op basisscholen of het inzetten van whatsapp voor een directe communicatie met bewoners.

De VRU wil gemeenten nadrukkelijk bij het programma betrekken. Die samenwerking is een prima zaak, zegt Miranda Mulder, adviseur crisisbeheersing bij de gemeente Lopik. "Wij kennen de plaatselijke situatie goed, dus weten waar behoefte aan is als het om voorlichting gaat." De preventiemedewerkers gaan echt in gesprek met de bewoners over specifieke situaties. "Een nuttige werkwijze. Senioren zijn een kwetsbare doelgroep, maar met een beetje extra kennis en kleine aanpassingen in hun huis kunnen ze veel risico's op eenvoudige wijze verkleinen."

Eye-openers bij bewoners seniorencomplex
Niet alle bewoners in de Groenenhof zijn nog even goed ter been. "Mensen wonen langer zelfstandig, maar dat betekent ook dat bewoners die wat minder zelfredzaam zijn echt op zichzelf zijn aangewezen," zegt preventiemedewerker Michiel Bult. "Dan is het helemaal noodzakelijk om alert te zijn." De deelnemers scoren goed op de checklist, constateert hij aan het eind van de bijeenkomst tevreden. Maar toch was er voor bijna iedere deelnemer wel een eye-opener. "Ik doe de buitendeur 's avonds altijd op slot en dan leg ik de sleutels in de keuken", zegt Wil van Wijk. "Maar vanaf nu ga ik er toch echt ook eentje bij de voordeur leggen, anders kom ik bij brand misschien niet op tijd naar buiten."

 Naar nieuwsbriefoverzicht