Het verschil tussen leven en dood is soms een kwestie van minuten, of zelfs seconden. Het besluit van de VRU om de brandweer met AED te laten uitrukken voor reanimaties, kan daarom levens redden. Portefeuillehouder brandweerrepressie Victor Molkenboer is dan ook blij met de nieuwe werkwijze.

De VRU nam het besluit op 1 januari en inmiddels zijn bijna alle 67 brandweerposten operationeel. De VRU heeft bewust gekozen voor een 'totaalaanpak'. Gezamenlijk optreden is belangrijk, zegt Victor Molkenboer. "Op die manier komt de inzet ten goede aan alle burgers en kun je alles eenduidig regelen. Daarnaast maakt deze aanpak het mogelijk de werkwijze regiobreed te evalueren."

VictorMolkenboer 700jpg

Een eerdere proef met meerdere brandweerposten maakte duidelijk dat de brandweer bij alarmeringen voor een reanimatie vaak sneller ter plaatse kan zijn dan de ambulancedienst. De praktijk van het afgelopen half jaar bevestigde die uitkomst: het gebeurt in 35 procent van de gevallen. "Tijdwinst is belangrijk voor het vergroten van iemands overlevingskans. De nieuwe werkwijze is een goede aanvulling op de inspanningen van de reguliere ambulancezorg en het burgerhulpalarmeringssysteem HartslagNu."

133 keer

In de eerste zes maanden van 2016 is de brandweer in totaal 133 keer gealarmeerd en ging het in zestig gevallen daadwerkelijk om een reanimatie. Het succes van de aanpak zit hem niet alleen in de tijdwinst, maar ook in de samenwerking tussen de diensten: wanneer de brandweer ergens eerder arriveert, kunnen ambulancemedewerkers vervolgens het werk overnemen.

Voorbereid

Brandweermedewerkers  - vrijwillig of beroeps - die al vóór 1 januari bij de VRU werkten, mogen zelf kiezen of ze willen uitrukken bij een AED-melding. Voor nieuwe medewerkers hoort het bij hun takenpakket. De VRU heeft alle brandweermedewerkers in de repressieve dienst, ongeveer 1.700, voorbereid op de nieuwe werkwijze. Ook hebben alle leden van de posten een training gekregen waarbij de daadwerkelijke uitruk zoveel mogelijk werd nagebootst. "De brandweer is er helemaal klaar voor."

Bekijk ook het video-item over het AED-team uit de nieuwsbrief.

Naar nieuwsbriefoverzicht