Willy de Jager werkt bij de politie als centralist en calamiteitencoördinator op de meldkamer Midden-Nederland. Eens in de zes weken neemt ze voor de crisisbeheersing van de VRU deel aan een piketdienst als communicatieadviseur in het Commando Plaats Incident (CoPI).

"Laatst was er een gaslek bij een groot bedrijf in Zeist, zo'n honderd werknemers werden geëvacueerd. De meldkamer van de brandweer geeft mij zo’n melding door, zodat ik de betrokkenen kan informeren en vragen vanuit de media kan beantwoorden. RTV Utrecht wilde snel informatie geven over wat er was gebeurd. Ik had drie minuten om me voor te bereiden op het geven van een korte samenvatting. Dan moet je dus improviseren."

Het grote geheel

"De teksten schud ik nog niet uit mijn mouw, want ik doe dit werk nog maar een half jaar. Maar ik vind het een uitdaging een boodschap zo goed mogelijk te verwoorden. Mijn werk als calamiteitencoördinator bij de politie is dynamisch en boeiend, maar communicatie vind ik ook heel interessant: je neemt afstand van een incident, kijkt naar het grote geheel, denkt na over gevoeligheden en kiest, in overleg met collega's van andere disciplines, wat er naar buiten gebracht kan worden. Daarom ben ik naast mijn werk een opleiding communicatie gaan volgen. Toen ik de vacature voor deelname aan de piketdiensten bij de VRU zag, ben ik gelijk zo brutaal geweest om te reageren."

GRIP

"Wanneer er in Zeist mensen onwel waren geworden of wanneer de plek van het gaslek niet direct was gevonden, had het incident GRIP 1 kunnen worden. Dan hadden we ter plekke een CoPI ingericht voor een optimale communicatie en bestrijding van het incident. In zo'n team zitten vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeente. GRIP komt niet heel vaak voor; ik heb er als calamiteitencoördinator wél mee te maken gehad, maar nog niet als communicatieadviseur. We oefenen wel van tijd tot tijd op locatie. Ik heb meegedaan aan een grote oefening in de Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn. Daar waren meerdere voertuigen op elkaar gebotst en in brand gevlogen, mét dodelijke slachtoffers. Alle hulpdiensten deden mee en er werd daadwerkelijk een CoPI ingericht. Zulke oefeningen zijn heel leerzaam."

Samenwerking

"Ik overleg ook geregeld met de vijf andere communicatieadviseurs CoPI. Zij komen van de brandweer, maar de samenwerking is prima, ondanks onze verschillende achtergronden. We werken weliswaar op verschillende locaties, maar weten elkaar goed te vinden. En we willen natuurlijk allemaal hetzelfde: zo goed mogelijk incidenten bestrijden."

vru woordvoerders groep 2015 700

 

 Naar nieuwsbriefoverzicht