Het was een primeur voor Amersfoort: The Passion. Het eerste evenement van deze omvang dat de stad onder zijn hoede kreeg. En wat voor één.

The Passion is op 24 maart vanaf 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1. Niets mocht aan het toeval worden overgelaten. Vooral niet omdat enkele dagen ervoor aanslagen waren geweest in Brussel. Alle betrokken partijen stonden op scherp: de politie en dus ook de gemeente Amersfoort en de VRU.

Werkgroepen

Het is de zesde keer dat de eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal is opgevoerd. In september 2015 is de keuze op Amersfoort gevallen. ‘Vanaf dat moment moest er veel worden geregeld’, vertelt Yordi Grutters, projectleider van de gemeente Amersfoort. ‘Er zijn drie werkgroepen ingesteld. Een voor vergunningen en veiligheid, een voor communicatie en marketing, en een voor mobiliteit. Op die manier konden we alle aspecten goed bestrijken.’

The Passion 2016 Michael Terlouw2 08086dbf87

Wiel niet uitvinden

Grutters zat bij alle werkgroepen. En dat gold ook voor de producent Eye2Eye en de evenementenorganisator LOC7000. ‘Het was een verademing dat de organisator dit al eerder heeft gedaan. Die mensen wisten wat er stond te gebeuren en welke beslissingen genomen moesten worden. We hoefden niet opnieuw het wiel uit te vinden.’

Dat de VRU in de werkgroep vergunningen en veiligheid zou participeren, was direct duidelijk. Bas Gul, projectleider van de VRU: ‘Als VRU geven wij de gemeente geneeskundig advies en advies over de brandveiligheid. Denk hierbij aan de inrichting van de eerste hulp, (brand)veiligheid van het podium, vluchtwegen, bereikbaarheid van het evenemententerrein voor de brandweervoertuigen en het toelaatbare aantal bezoekers op het plein. We werken daarin nauw samen met politie en de adviseurs binnen de gemeente zoals verkeersdeskundigen en bouw- en woningtoezicht. En die samenwerking gaat soepel. Naast de adviestaak voor de gemeente om een vergunning te kunnen afgeven, bereiden wij ons ook operationeel voor. Om op alles voorbereid te zijn, zijn extra ploegen en materieel ingezet. Naast het evenement moest de brandweerzorg voor de rest van de stad natuurlijk ook gewoon doorgaan.’

Meebewegen

Grutters: ‘Ik vond het mooi te zien dat iedereen snapte dat er snel moest worden geschakeld. Iedereen bewoog daarin mee. En ook de organisator zag in dat we soms net voor een andere aanpak moesten kiezen, omdat Amersfoort nu eenmaal een andere stadsstructuur heeft dan Enschede waar The Passion vorig jaar is opgenomen. Wij begrepen dat de organisator voor de dag zelf niets aan het toeval over wilde laten. De gemeente had geregeld dat er een sleepwagen klaarstond voor het geval er een auto op de route van de processie stond. En de organisator regelde bijvoorbeeld de eigen catering. Die mensen weten weer precies wat er qua planning bij een live-evenement komt kijken.’

Gezamenlijke aanpak

Voor Gul was dit ook een bijzonder evenement. ‘We moesten niet alleen adviseren en ons operationeel voorbereiden, maar we hadden ook een rol in de crisisorganisatie. Op basis van de risicoanalyse, eerdere ervaringen met The Passion in andere regio’s, impact van het grote evenement en de live-uitzending voor Amersfoort hadden de hulpdiensten zich gedegen voorbereid op een eventuele crisissituatie.’ Grutters: ‘Daar kregen we ook mee te maken, omdat twee dagen ervoor in Brussel aanslagen waren gepleegd. We zijn op die dinsdagmiddag direct met het Openbaar Ministerie, politie en gemeente bij elkaar gaan zitten. Samen met de organisator is vrij snel besloten het evenement door te laten gaan en de beveiliging op te schalen. Er zijn extra beveiligers ingezet, omdat er toegangscontrole was. Daarnaast was de politie meer zichtbaar aanwezig.’

Tijdens het evenement hebben VRU, politie, gemeente en organisatie vanuit een crisiscentrum het evenement op de voet gevolgd om zonodig snel te kunnen ingrijpen. Afhankelijk van de situatie zou de een prominenter aanwezig zijn dan de ander, maar de kracht zat ‘m in de gezamenlijke aanpak.

Op de kaart

Ondanks de verscherpte beveiliging is het er ontspannen aan toe gegaan,  zeggen Grutters en Gul. ‘De onderlinge relaties waren en zijn goed. We respecteren elkaars kennis en kunde. Ruim 700 deelnemers van dit bijzondere evenement hebben het verlichte kruis in een processie naar het hoofdpodium gebracht. Er waren ongeveer twintigduizend mensen op het Eemplein om de uitvoering van The Passion te volgen. Miljoenen televisiekijkers – 3,2 miljoen – zagen het verhaal thuis in een live-uitzending op de bank. De waardering voor het evenement was goed. Samen hebben we ervoor gezorgd dat Amersfoort op de kaart is gezet.‘

Foto: EO // Michael Terlouw

 Naar nieuwsbriefoverzicht