De dijken in de regio Utrecht beschermen bewoners goed tegen overstromingen, maar de grillige natuur laat zich nooit voor honderd procent temmen. Wat doen we als er toch gevaar dreigt? Een regionale overstromingskaart biedt veel informatie. Voor de totstandkoming werkte de VRU samen met Rijkswaterstaat, de provincie en vier waterschappen.

De regionale overstromingskaart vloeit voort uit een initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Dat leidde eerder al tot de website www.overstroomik.nl en een bijbehorende app: wie een postcode invoert, kan zien hoe hoog het water op die plek komt bij een overstroming. De site geeft ook aan wat iemand kan doen wanneer er een overstroming dreigt. De kwaliteit van de dijken wordt weliswaar voortdurend verbeterd, maar door de klimaatverandering moeten rivieren meer water afvoeren dan voorheen en stijgt de zeespiegel. “Absolute veiligheid is niet te garanderen. De minister wil Nederlanders bewuster maken van de overstromingsrisico’s, ik ben heel blij met haar initiatief,” zegt beleidsadviseur risicocommunicatie Myrtille van Bommel.

MyrtillevanBommel700

Aanvullend op de website en de app ontwikkelde Rijkswaterstaat in opdracht van de minister een landelijke kaart met informatie over overstromingsrisico’s en evacuatieroutes. De VRU kreeg de vraag een regionale versie te maken.  “Met deze kaart stellen we bewoners in de gelegenheid zich voor te bereiden op een overstroming wanneer de situatie daar om vraagt.” De kaart schetst helder de scenario’s die zich in de regio kunnen voordoen bij dreiging vanuit de rivieren, het IJsselmeer én vanuit zee. “Het gevaar van stijgend rivierwater kun je beter zien aankomen dan de mogelijke risico’s bij een zware, dagenlange storm op de Noordzee. Dat heeft gevolgen voor de evacuatiemogelijkheden.” 

Op de regionale kaart staan ook tips die zijn ontleend aan de landelijke informatie op overstroomik.nl. Wat is de beste vluchtweg uit huis? Wat neem je mee bij een evacuatie? “We kunnen bewoners niet tot evacuatie dwingen, maar wel helpen bij het zelfstandig maken van keuzes.” Myrtille van Bommel is tevreden over het resultaat en de samenwerking met de partners. Daarnaast vindt ze de koppeling aan het landelijke project dat  het ‘overstromingsbewustzijn’ moet verhogen bijzonder nuttig. “Risicocommunicatie was eerst alleen de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat geeft versnippering in de informatievoorziening. Tegenwoordig zijn de veiligheidsregio’s medeverantwoordelijk, maar dat biedt nog geen garantie op eenduidige communicatie met burgers. Dit landelijke project dat per veiligheidsregio op maat gesneden kan worden, biedt die mogelijkheid wel.”

Thea Helmerhorst, senior adviseur Rijkswaterstaat voor de Module Evacuatie Grote Overstromingen:
“We zijn blij dat de VRU als regio is aangehaakt bij het landelijke project. Gezamenlijk optrekken is belangrijk, want hoog water en evacuatieroutes lopen nu eenmaal dwars door gebieden heen. Dat samenwerken doen we vanuit onze eigen invalshoeken: Rijkswaterstaat weet veel van water en het wegennet, maar de verantwoordelijkheid bij incidenten is in handen van de regio. De kans op een overstroming is bijzonder klein, maar de natuur is grillig en het kan een keer mis gaan. Vergroten van het ‘overstromingsbewustzijn’ is dan ook absoluut nuttig.”

 Naar nieuwsbriefoverzicht