Een station kan het toneel zijn van grote incidenten. Ook bij Utrecht CS moet daar rekening mee gehouden worden. Niet zo zeer in de stationshal – waar bij een brand een sprinklerinstallatie zijn werk kan doen – als wel op de perrons. Juist die zijn kwetsbaar én erg moeilijk te ‘beschermen’ als er iets gebeurt. Maar nauwe samenwerking tussen gemeente Utrecht en de VRU heeft geleid tot een prachtige oplossing.

Ga een dag op een van de perrons van Utrecht CS staan en er komt van alles voorbij. Gewone passagierstreinen, maar ook treinen met gevaarlijke stoffen, met bouwmaterialen of met brandbaar materiaal. De veiligheid rondom dit vervoer door het land is geregeld via het ministerie van Infrastructuur en Vervoer.

UtrechtCSplusdom700

Risico verlagen

Er zijn vele voorzieningen die het risico van het vervoer van gevaarlijk stoffen over het spoor kunnen verlagen. Denk dan onder andere aan het uitstippelen van trajecten met zo min mogelijk wissels, omdat een wissel altijd een gevaar voor ontsporing op kan leveren. Prorail, NS stations en NS Cargo zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op hun eigen terrein en van het materieel. Uiteraard is de veiligheid op de perrons ook een zaak van de vergunningverlener, namelijk de gemeente.  Hoe veilig wil de gemeente het hebben voor de burgers en gasten van de stad? ‘De gemeente Utrecht wil niets aan het toeval overlaten en gaat voor optimale veiligheid’, zegt Peter Blokker, specialist risico en veiligheid bij de VRU. ‘Probleem is dat juist de perrons moeilijk te bereiken zijn voor brandweerwagens en er was nog geen goede bluswatervooriening voorhanden.’

Brandkranen

De bereikbaarheid van de sporen is in de definitieve situatie na de grootscheepse verbouwing geregeld via een noordelijk overpad en een zuidelijk overpad. Inmiddels had Prorail, als spoorbeheerder, gezorgd voor een leidingennetwerk dat zich uitstrekt onder de perrons. Op elk perron zijn genoeg brandkranen geplaatst. ‘Maar daarmee kon de brandweer nog niet uit de voeten’, zegt Blokker. ‘Het water moet van a naar b worden gepompt onder voldoende druk waar het vervolgens kan worden gebruikt. Daar was nog geen voorziening voor. En de kosten om bijvoorbeeld een pomphuis aan te leggen waren heel erg hoog.’

Hoogheemraadschap

Extern veiligheidsadviseur van de gemeente Wout Werensteijn ging zoeken naar een oplossing. ‘Als oud-brandweerman ken ik Utrecht goed. Met John Janssen, tot voor kort projectleider ondergrondse infra structuur van de gemeente Utrecht, ‘ontdekte’ ik dat er vlakbij een pomphuis staat van het Hoogheemraadschap waarvan de capaciteit niet meer volledig wordt benut. Waar er vroeger 4 pompen nodig waren, hebben ze er nu nog maar twee nodig. We zijn gaan praten. Met het oog op het algemeen belang heeft het Hoogheemraadschap besloten mee te werken. De helft van het pomphuis mogen wij gebruiken om onze pompen in onder te brengen.’

Engineering

Zover is het nog altijd niet. Peter Blokker: ‘We zitten nu in de engineering fase. Welke pompen hebben we nodig? Hoeveel capaciteit moeten die hebben? Hoe moeten bedradingen worden aangelegd?’ Wout Werensteijn vult aan: ‘Het blijkt dat een deel van de leidingen over Rabobank-terrein lopen. Hoe zit het met de juridische kant van de zaak? Wie gaat straks de hele installatie beheren? Want de gemeente betaalt dit project wel vanuit een subsidie van het ministerie, maar daarna is het niet afgelopen. We moeten ervoor zorgen dat de rollen en taken goed zijn verdeeld, zodat daar geen ‘gaten’ vallen.’ De samenwerking tussen Blokker en Werensteijn is goed. Blokker: ‘Het is echt geweldig dat een oud-brandweerman de gemeente van advies voorziet. Hij kent de hindernissen waar de brandweer tegenaan kan lopen.’ Werensteijn: ‘Wij vullen elkaar perfect aan’.

Verschillende plekken

Als alles rond is – het streven is juli 2016 – dan is het in geval van een calamiteit voor de brandweer mogelijk om direct in te grijpen. Blokker: ‘De brandweer kan zich direct richten op wat er moet gebeuren. Blussen, scherm opzetten, lek dichten en mensen in veiligheid brengen. Afhankelijk van de situatie en onafhankelijk van de windrichting kan de brandweer straks vanuit verschillende plekken in het gebied optreden. Zo is de veiligheid op en rond de perrons straks optimaal geborgd.’

Naar nieuwsbriefoverzicht