De VRU en omgevingsdiensten RUD en ODRU werken steeds intensiever samen, bijvoorbeeld via gezamenlijke controles van bedrijven. Toezichthouders Jeroen de With (VRU) en Jaap van Otten (RUD) brengen een bezoek aan aluminiumfabriek Nedal.

Nedal staat op een lijst van 75 bedrijven die afgelopen jaar zijn gecontroleerd op risico’s die te maken hebben met brandveiligheid en milieu. André de Lange, technisch specialist bij Nedal, leidt de toezichthouders langs alle plekken in en om de fabriek waar ze meer van willen weten. De RUD kijkt met een milieubril, legt Jaap van Otten uit. “Het gaat ons om onderwerpen als geluid, bodem en externe veiligheid. Bij industriële bedrijven hak ik al die aspecten in mootjes.”

De VRU heeft vooral aandacht voor bouwtechnische onderdelen, de installaties en de organisatie van veiligheidszaken. Jeroen de With: “Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfshulpverlening bij incidenten en het ontruimingsplan. Het is belangrijk dat een bedrijf ook die zaken op orde heeft.”

 

Korte lijnen


Wanneer het over brandgevaar gaat, komt de bluswatervoorziening ter sprake. Jaap: “Ik ben een generalist en weet niet hoeveel bluswater genoeg is. Jeroen is een specialist en weet daar alles van. Dan is het prettig om met z’n tweeën te zijn, want zijn kennis kan mij een volgende keer van pas komen.” Jeroen: “We lezen elkaars verslagen na een controle. Dat is eveneens goed voor je vaardigheden. En we kunnen elkaar ook altijd even bellen. De lijnen tussen de organisaties zijn door de samenwerking alleen maar korter geworden.”

Bekendheid met de locatie heeft ook een groot voordeel wanneer de brandweer onverhoopt in actie zou moeten komen: “De weg weten, scheelt tijd en iedere seconde die repressie kan winnen, telt.”

Ook André de Lange is positief over de gezamenlijke controles, en niet alleen omdat hij geen aparte afspraken meer hoeft te maken. “Er zit altijd wat overlap bij milieu en veiligheid, dus de toezichthouders kunnen efficiënter werken. Op deze wijze is het makkelijker communiceren en kan gezocht worden naar een optimale oplossing.”

 

 

De VRU sloot in 2018 een convenant af met de omgevingsdiensten RUD en ODRU met afspraken voor intensievere samenwerking. “We zijn klantgerichter geworden en opereren meer als één overheid. De samenwerking groeit alleen maar, daar zijn we heel blij mee,” zegt Arjan Waijenberg, teammanager Toezicht bij de VRU.

Als meest recent voorbeeld noemt hij een app waar toezichthouders over enige tijd mee kunnen gaan werken. “Die hebben we samen ontwikkeld. Wanneer een toezichthouder een situatie tegenkomt die niet in orde is, kan hij een foto maken en de informatie snel aan de partners doorsturen. Dat maakt ons nog slagvaardiger.”