Snel optreden door de VRU bij grootschalige incidenten is absolute noodzaak. Commandant van Dienst Geneeskundig Hans Broekman weet er alles van. Wanneer het tijdens zijn piketdienst misgaat, moet hij in een mum van tijd de omvang van de inzet bepalen.

Dat gebeurde een half jaar geleden voor het laatst toen in Breukelen een grote brand uitbrak in een seniorencomplex met meer dan honderd bewoners. Bij grote incidenten werkt de VRU sinds enige tijd met het landelijke bijstandsmodel Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Onderdeel daarvan is een codering met vijf varianten, van 10 tot en met 50, afhankelijk van de ernst van het incident en de hoeveelheid slachtoffers. In Breukelen koos Hans code 30 voor het bepalen van de inzet. Hij twijfelde geen moment, hoewel het de eerste keer was sinds de invoering van de GGB dat die ‘zware’ code bij de VRU werd gebruikt. “Via de BOB-methode (beeld-, oordeel- en besluitvorming) stelde ik vast wat de knelpunten waren en wist ik direct: als alles ontruimd wordt - het ging om meer dan honderd bewoners - dan zijn er veel collega’s nodig voor de hulpverlening, dus dat ga ik met de tien ambulances van code 10 niet redden.”

Structuur in chaos
Het GGB-model maakt kostbare tijdwinst mogelijk. “Met een druk op de knop creëer je met je collega’s structuur in de chaos en dat is ook nodig, want je moet in korte tijd ter plekke veel organiseren.” Hij kijkt tevreden terug op de aanpak van de brand, maar relativeert nuchter zijn eigen rol daarin. “Veel mensen hebben bijgedragen aan het succes, van omstanders tot bewoners, van ambulancepersoneel tot meldkamer en van Het Rode Kruis tot huisartsen.”

GHOR
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is bij grootschalige incidenten een onmisbare partner. De GHOR zorgt niet alleen voor ondersteuning, maar organiseert ook oefeningen. “Het GGB-model is mooi, maar in de praktijk komen grootschalige incidenten gelukkig niet heel vaak voor. Oefenen is dus noodzakelijk voor het op peil houden van onze vakbekwaamheid. Grote incidenten worden geëvalueerd en de resultaten komen in een verbeterregister. Op basis daarvan kunnen we trainingen en oefeningen aanpassen.”

hans broekman

Mooie tegenhanger
Hans doet het werk als CvD-G tijdens piketdiensten. Daarnaast is hij bij de VRU vanaf 1 januari manager bedrijfsbureau dat de clusterdirectie Brandweerrepressie ondersteunt. “Maar ik ben oorspronkelijk verpleegkundige en heb twintig jaar ervaring in de acute zorg die als CvD-G prima van pas komt. Je bent onderdeel van de crisisorganisatie en dat is een mooie tegenhanger voor het bureauwerk.”

Meestal is hij niet als eerste op de plek van een incident aanwezig en krijgt hij minder indringende beelden te zien dan bijvoorbeeld een ambulancemedewerker die een bekneld slachtoffer bevrijdt. “Maar incidenten met kinderen zijn altijd heftig, en ook een brand of ongeluk in je eigen woonplaats. Ik coördineer ter plaatse en probeer altijd professioneel te handelen. Zonder collega’s begin ik weinig. We hebben elkaar zowel in de koude als warme fase nodig, allemaal vanuit verschillende rollen en invalshoeken. Maar voor iedereen staan het bieden van de snelste hulp en de veiligheid voorop.”