Sinds begin 2016 wordt in Nederland bij grote incidenten met veel slachtoffers gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Een uitgekiend coderingssysteem maakt het mogelijk dat er binnen no time een coördinatiestructuur staat en dat slachtoffers sneller dan ooit van een incidentlocatie weggebracht kunnen worden.

“De tijden zijn veranderd,” legt Michel Huiberts van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) uit. Inmiddels werkt Michel als Verpleegkundig Specialist i.o., maar vanuit zijn eerdere functie als centralist op de meldkamer Ambulancezorg weet hij dat voorheen het accent vooral lag op infrastructuur om slachtoffers transport-gereed te maken, terwijl GGB gericht is op stabilisatie en vooral het snel overbrengen van slachtoffers naar het ziekenhuis. "Daar kunnen slachtoffers meteen de behandeling krijgen die ze nodig hebben. De Geneeskundige Combinatie waarin de ambulancedienst, het Medisch Mobiel Team en het Rode Kruis in het verleden altijd samenwerkten, is daarom vervangen door de Grootschalige Geneeskundige Bijstand.”

afbeelding ggbmodel

Eén druk op de knop
De GGB hanteert een slim coderingssysteem dat oploopt van 10 tot meer dan 50 slachtoffers. Voor elke code is beschreven wat er nodig is: hoeveel ambulances, welke teams, wel of geen Mobiel Medisch Team, enzovoort. Michel: “Vanuit de meldkamer wordt met één druk op de knop de juiste code afgegeven en de keten in gang gezet. Voorheen moest elk onderdeel apart gealarmeerd worden.” Met het GGB-model hangt ook een snelle opzet van een commandostructuur samen. Onder leiding van de Commandant van Dienst Geneeskunde (CvD-G) worden er ambulancebemanningen als taakverantwoordelijke aangesteld. Daarnaast werkt op de meldkamer de taakverantwoordelijke ‘Transport’, verantwoordelijk voor de spreiding van de gewonden over de ziekenhuizen. Michel: “Het opzetten van deze structuur kost ambulancecapaciteit, maar deze wordt daarna efficiënter ingezet. De landelijke norm is dat er binnen twee uren in Nederland honderd ambulances aanwezig kunnen zijn bij een incident.”

Vlotte opschaling
De recente brand in een seniorencomplex in Breukelen bewijst het bestaansrecht van de GGB. “Hier zagen we dat de principes van het systeem goed uit de verf kwamen. Terwijl de Commandant van Dienst Geneeskunde nog aanrijdend was, is er met de beperkte beschikbare informatie naar code 30 opgeschaald. Toen de OvDG eenmaal arriveerde, kon hij meteen aan de slag. Het betekende besparing van kostbare tijd.”

GGB ervaring binnen de Veiligheidsregio Utrecht
Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is er tijdens verschillende grootschalige incidenten operationele ervaring opgedaan met opschaling volgens het coderingsschema van het GGB model. Lees over de ervaring van een CvD-G bij het inzetten van code 030 in het artikel 'Bieden van snelste hulp staat voorop'.