In navolging van de VRU maken steeds meer veiligheidsregio’s gebruik van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) of onderzoeken ze de mogelijkheden daarvoor. Tijdens een landelijke VIC-dag in de Woerdense brandweerkazerne werd volop kennis gedeeld.

Zijn er dreigingen te verwachten of staan er risicovolle gebeurtenissen voor de deur? Het VIC monitort constant wat er in het verzorgingsgebied speelt. Daarvoor is informatie nodig, véél informatie in de vorm van data, afkomstig van uiteenlopende bronnen. Maar minstens zo belangrijk als het verkrijgen van data, is wat je daar vervolgens mee doet. “Met te veel ballast kun je niet vliegen,” constateert VRU-directeur Peter Bos in zijn welkomstwoord.

De VRU wil ‘informatieautoriteit’ zijn, een organisatie waarvan partners zeggen: hun informatie doet ertoe. “Welke betekenis geef ik aan wat ik weet om tot besluitvorming te komen of partijen in actie te brengen. Het gaat erom wat je met informatie kúnt…als je dat weet creëer je wijsheid en meerwaarde voor je partners.”

Essentieel hulpmiddel
Het VIC is, met name tijdens de korte periode tussen incidentmelding en opschaling, een essentieel hulpmiddel bij informatiemanagement. “Tijdens een incident is het maken van een analyse in een zee van data lastig voor een burgemeester. Wij moeten in staat zijn om snel de juiste informatie door te geven en daarom is het nodig VIC’s steeds beter te maken.”
Tijdens de bijeenkomst delen vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s en partnerorganisaties via korte, pakkende presentaties hun ervaringen en ideeën. Ze gaan onder meer in op de rol van het VIC ten opzichte van de meldkamer, de ontwikkeling van een landelijk operationeel dashboard, het gebruik van waarnemingsgegevens via de Smart City en de voordelen van netcentrisch werken. Bezoekers zijn enthousiast over de discussies en presentaties. “Het is heel goed en nuttig om onze kennis te delen, bijvoorbeeld over initiatieven van veiligheidsregio’s,” zegt Gregory Zautsen, regisseur crisisbeheersing bij de veiligheidsregio Limburg-Noord die bezig is met de ontwikkeling van een VIC.

HW0A1021 800 2

Meer stroomlijning
“Het gevaar bestaat wel dat we allemaal hetzelfde wiel uitvinden, het zou dus mooi zijn wanneer bijeenkomsten als deze leiden tot iets meer stroomlijning.”
Dat is ook precies de bedoeling, zegt dagvoorzitter Guus Welter, adviseur Informatievoorziening bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Het IFV ondersteunt veiligheidsregio’s en hun partners bij het verder professionaliseren van hun taken. “We proberen succesvolle initiatieven aan elkaar te koppelen en waar mogelijk te versterken. Die werkwijze werkt heel goed.”
De VRU begon in 2013 als eerste met een VIC en in korte tijd is het populair geworden. “Er komen bij de VRU veel aanvragen binnen van partijen die een kijkje willen nemen. En veel regio’s zijn bezig met het ontwikkelen van een VIC, dus is het alleen maar goed om na te gaan in hoeverre er gezamenlijkheid is te bereiken. Daar is deze landelijke VIC-dag een mooi voorbeeld van.”