Nieuws

Warm zomerweer zonder regen, we vinden het heerlijk. Maar droogte heeft ook een keerzijde: de kans op natuurbranden neemt toe, zeker in het op één na grootste bosgebied van Nederland: de Utrechtse Heuvelrug. De VRU werkt hard aan het vergroten van de veiligheid, en niet alleen 's zomers.

Het lijkt een functie uit lang vervlogen tijden: Rijksheer. Het kost weinig moeite om een ‘Rijksheer’ in gedachten aan de zijde van Willem van Oranje te zien. Rijksheren én –dames bestaan nog steeds. Deze rijksfunctionarissen hebben een belangrijke functie als het gaat om crisismanagement. En daarom overleggen zij regelmatig met elkaar én met de VRU. De laatste Rijksherendag was op 21 juni met veel interessante onderwerpen op de agenda.

Vandaag waren er complimenten en taart van een landelijk bureau, Forum Standaardisatie, dat open standaarden voor informatieuitwisseling promoot. Het bureau was erg enthousiast over het project werkprocesapplicatie van directie Risicobeheersing van de VRU.

Danny Volmer is sinds kort operationeel woordvoerder bij de VRU. Het was zijn tweede week toen er een grote brand was in Amersfoort, een verdacht pakketje bij de A2 en nog veel andere incidenten. Hoe heeft Danny die weken eigenlijk ervaren?

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Vandaag, maandag 3 juli rond 12.00 uur, zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. 

Afgelopen maandag 19 juni is door de Stichting Actieve Jongeren Utrecht een Iftar maaltijd georganiseerd, waarbij verschillende veiligheidsdiensten en burgemeester Jan van Zanen waren uitgenodigd.

Zondagmiddag had het hoogtereddingsteam een bijzondere inzet: een bootje met twee opvarenden was op de Waal bij Nijmegen tegen een pijler van een viaduct vastgelopen. Wilco Jansen, inzetleider, vertelt.

Veteranendag wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni gehouden. Dit jaar is Veteranendag op 24 juni. Het is het jaarlijkse 'dank je wel' voor alle 150.000 veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook bij Veiligheidsregio Utrecht werken veel veteranen. Wat betekent Veteranendag voor hen? We spraken eerder met drie collega's.

Zaterdag 18 juni 2016 vindt voor de zesde keer de jaarlijkse herdenking voor genodigden bij het Nationaal Brandweermonument plaats. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.