Nieuws

Zondagmiddag had het hoogtereddingsteam een bijzondere inzet: een bootje met twee opvarenden was op de Waal bij Nijmegen tegen een pijler van een viaduct vastgelopen. Wilco Jansen, inzetleider, vertelt.

Veteranendag wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni gehouden. Dit jaar is Veteranendag op 24 juni. Het is het jaarlijkse 'dank je wel' voor alle 150.000 veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook bij Veiligheidsregio Utrecht werken veel veteranen. Wat betekent Veteranendag voor hen? We spraken eerder met drie collega's.

Zaterdag 18 juni 2016 vindt voor de zesde keer de jaarlijkse herdenking voor genodigden bij het Nationaal Brandweermonument plaats. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.

In deze serie keren veteranen terug naar het land waar ze ooit naar zijn uitgezonden. Die reis maken ze samen met een leidinggevende cq collega uit het bedrijf waar ze momenteel werken.  

‘Verbinden voor veiligheid’ is de rode draad die loopt door het publieksjaarverslag 2016. Hierin geven we in vogelvlucht een overzicht van projecten en incidenten. Wij zijn trots op onze resultaten. 

Elk jaar wordt een systeemtest gehouden voor de crisisorganisatie van onze regio. Deze test is bedoeld om te kijken hoe de crisisorganisatie in de praktijk functioneert. 

Op Eiland 4 (Klinkhamer) in gemeente De Ronde Venen wordt deze week op 30 mei, 31 mei en 1 juni geoefend door verschillende hulpdiensten. Veiligheidsregio Utrecht organiseert deze dagen de jaarlijkse CoPI-dagen. Het scenario van de oefendagen blijft nog even geheim.

Jaarlijks organiseert de VRU themasessies over evenementenveiligheid. Onder dagvoorzitterschap van de heer Molkenboer, lid Dagelijks Bestuur en burgemeester van Woerden, komen vandaag meer dan 50 medewerkers van gemeenten, Politie Utrecht en de VRU in het Provinciehuis bijeen om meer te weten te komen over Drank en Drugs bij evenementen.

Ontwikkelingen rondom het realtime ontsluiten van risico-informatie, het voorspellen van brand....Vandaag geeft de VRU een workshop over de lessons learned van het eigen Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) tijdens het Congres Overheid 360° !

Zorgen voor veiligheid is onze opdracht. We kijken continu hoe we onze taken nóg beter kunnen uitvoeren. Door intensiever samen te werken, door slimmer om te gaan met informatie en door mensen bewuster te maken van risico’s. Samen met u houden we onze regio veilig.