Nieuws

We hebben iedereen nodig om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We vragen daarom aan jou: blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand! Pas op elkaar en op jezelf.

Veiligheidsregio Utrecht monitort continu de paraatheid van de brandweer en bereidt zich voor op allerlei scenario’s. Dat is in de huidige situatie rondom het COVID-19 virus niet anders dan normaal. Onze paraatheid is goed geregeld; alle brandweerposten zijn paraat en er is op dit moment geen sprake van tekorten.

De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtreding van de maatregelen is strafbaar. Om de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht een noodverordening ingesteld.

De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen. Met de 26 gemeenten in regio Utrecht schalen we op naar een nog meer gecoördineerde werkwijze. Deze werkwijze, die ook wel ‘GRIP 4’ wordt genoemd, is er om alle bij een crisis betrokken diensten, zoals de brandweer, de geneeskundige zorg en de politie, optimaal te laten samenwerken. Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn naar deze procedure opgeschaald.

Vandaag zijn extra maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Als iedereen zich houdt aan deze extra maatregelen is het effect het grootst. Bekijk de reactie van burgemeester Jan van Zanen. Meer informatie over de maatregelen is te vinden op de website van het RIVM.

 

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Voor alle actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM, de Rijksoverheid en de GGD regio Utrecht.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de landelijke informatielijn 0800-1351. Heeft u vragen over evenementen, dan verwijzen wij u naar de gemeente waar het evenement zal worden gehouden.

Maandag 17 februari as. vinden de maandelijkse Windows updates weer plaats. Sluit daarom tijdig (vóór 18:55 uur) je applicaties af.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Soms staan we bij de VRU te weinig stil bij die momenten waarop wij écht van betekenis zijn geweest voor de mensen in de samenleving. We doen immers gewoon ons werk. Maar het is goed om te luisteren naar de verhalen van mensen, die ons de afgelopen jaren zijn tegengekomen. Mensen die in onze regio wonen, of met ons samenwerken. 

dit is een test artikel