Nieuws

De overheid zendt op maandag 4 juni om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. 

“Op de dag van het ongeval zou mijn man Jelle om acht uur naar een cursus gaan. Ik was al op mijn werk en kreeg om een uur of tien een paar merkwaardige telefoontjes van hem, via WhatsApp.”

''Je verwacht niet dat je een herseninfarct krijgt als je 47 bent. De dag na kerst werd ik om zes uur wakker met een slapende hand en voet. Omrollen in bed lukte niet. En toen ik op wilde staan om naar het toilet te gaan, viel ik op de grond.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Benieuwd wat Veiligheidsregio Utrecht in 2017 heeft gedaan? Kijk dan op onze website. Hier vind je een overzichtelijke bundeling van onder andere informatie over adviezen & controles, opbrengsten en kosten, een terugblikfilm en infographic.

Met de komst van de veiligheidsregio’s is er méér en tegelijk minder aandacht voor brandveiligheid gekomen. De VRU richt zich specifiek op dit onderwerp, maar kan niet zonder de inbreng van gemeenten en andere partijen. Uitwisseling van kennis is van groot belang.

Ambulancepersoneel is druk bezig met het reanimeren van iemand die een hartaanval kreeg. Het slachtoffer moet met spoed naar het ziekenhuis. Een brandweerman draait alvast de ambulance in de goede richting om tijd te winnen.

Wat hebben jonge gezinnen met brandveiligheid te maken? Alles! Juist jonge gezinnen staan volop open voor informatie over (brand)veiligheid. De Negenmaandenbeurs is dan bij uitstek de plek om met jonge gezinnen in contact te komen.

De brandweer en natuurorganisaties hebben afscheid genomen van de vijf kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er nog maar twee ‘fasen’.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met de (nieuwe) gemeenteraadsleden. Om kennis te maken met elkaar organiseren wij een drietal informatiebijeenkomsten. Zo kunnen raadsleden kennismaken met wat de vru is, wat we doen en wat dat betekent voor een gemeente en de mensen in de samenleving.