Nieuws

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf donderdag 9 april fase 2 voor natuurbranden. 

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf donderdag 9 april fase 2 voor natuurbranden. 

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf donderdag 9 april fase 2 voor natuurbranden. 

Van der Valk hotel Breukelen wordt vanaf 10 april tijdelijk ingezet voor de opvang van herstellende patiënten met het coronavirus (COVID-19). Zorgorganisatie Careyn zorgt samen met Utrechtzorg en collega-organisaties uit de regio voor de inzet van verplegend personeel. In het hotel, dat in zijn geheel beschikbaar komt voor de opvang, zijn 217 kamers beschikbaar voor patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven of herstellende zijn na een ziekenhuisopname. Met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ zijn afspraken gemaakt rondom de bekostiging. Opvang van patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van huisarts of ziekenhuis.

De GGD regio Utrecht onderzoekt momenteel hoe het met de inwoners van de provincie Utrecht gaat. Met het onderzoek wil de GGDrU zicht krijgen op de impact van deze uitzonderlijke coronasituatie op inwoners. In het onderzoek komt aan bod wat voor invloed de maatregelen hebben, hoe inwoners de situatie beleven en wat het met hen doet. Tot maandag 13 april kunt u meedoen aan het onderzoek. Ga hier naar de enquête.

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daardoor kunnen de handhavers van de gemeenten en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. We vertrouwen er op dat iedereen dat doet. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen moet zich daar aan houden. Overtreding van de regels is strafbaar. Er is op 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de handhavers van gemeenten en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. We vertrouwen er op dat iedereen dat doet.

In samenwerking met de gemeente Utrecht is vandaag een video verspreid met de oproep om de maategelen rondom het Coronavirus op te volgen. De boodschap luidt: "We hebben iedereen nodig om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We vragen daarom aan jou: blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand! Pas op elkaar en op jezelf".

De Veiligheidsregio Utrecht scherpt maatregelen voor de markten aan. Deze zijn nodig om de verkoop van etenswaren op markten op een verantwoorde manier door te laten gaan. De maatregelen passen bij de Nederlandse aanpak van het coronavirus en zijn in het belang van de gezondheid van iedereen. Ze gelden van 25 maart tot nader order in alle gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht.