Nieuws

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juli 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening aan onderwijs, openbaar vervoer en het gebruik van mondkapjes in het overig personenvervoer, alsmede toegang tot verpleeghuizen en woonvormen voor ouderenzorg.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties.

 

Op 30 juni vertrok de heer mr. J.H.C. van Zanen als burgemeester van de gemeente Utrecht en daarmee ook als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De heer P.E.J. Den Oudsten is sinds 1 juli de waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli is de heer Den Oudsten aangewezen als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de VRU, totdat een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit is benoemd. De heer L.M.M. Bolsius blijft gedurende deze periode fungeren als tweede plaatsvervangend voorzitter.

burgemeester den oudsten

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een noodbevel afgekondigd. 

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt.

Op 6 juli 2020 staat een reguliere vergadering van het algemeen bestuur gepland. De vergadering is openbaar, maar wegens de geldende hygiƫnemaatregelen was het aantal toegestane bezoekers gelimiteerd. Om die reden is besloten om de vergadering live te streamen, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om de vergadering te volgen. Bezoekers zijn hiermee niet meer toegestaan. De instructie hiervoor volgt maandagochtend op deze website.

Om op regionaal niveau het COVID-19 virus te bestrijden, is sinds 12 maart de regionale crisisorganisatie actief. Medewerkers van de VRU en van heel veel partners nemen daaraan deel om gezamenlijk de crisis te bestrijden en het virus te beheersen. Het verloop van de gebeurtenissen, en van genomen besluiten worden bijgehouden in een dynamisch informerend overzicht.

Op 24 juni 2019 activeert het RIVM het hitteplan voor de provincie Utrecht. Aanleiding is de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende dagen.

Op 06 juli 2020 staat een reguliere vergadering van het algemeen bestuur gepland. De vergadering is openbaar, maar wegens de geldende hygiĆ«nemaatregelen was het aantal toegestane bezoekers gelimiteerd. Om die reden is besloten om de vergadering live te streamen, zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om de vergadering te volgen. Bezoekers zijn hiermee niet meer toegestaan. De instructie hiervoor volgt maandagochtend op deze website. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juni 2020 in werking treedt.