Nieuws

In een pand met winkels en bovenwoningen in Houten heeft in de namiddag op 25 juli een zeer grote brand gewoed. Het gebouw is daarbij verloren gegaan. De bewoners konden het pand tijdig verlaten. Het is begrijpelijk dat bij een incident van deze omvang en impact toelichting wordt gevraagd op de inzet van de hulpdiensten. Uit een onderzoek, dat versneld is uitgevoerd vanwege de ontstane behoefte, blijkt dat de brandweer alle procedures adequaat heeft gevolgd.

Woensdag 22 juli ondertekende Peter Bos convenanten voor interregionale samenwerking met de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek. Met de ondertekening zijn afspraken geformaliseerd.

Het Publieksjaarverslag 2014 van Veiligheidsregio Utrecht is uit. In het Publieksjaarverslag geeft de VRU inzicht in haar werkzaamheden, aan de hand van haar betrokkenheid bij gebeurtenissen en incidenten.

Veiligheidsregio Utrecht heeft per 6 juli om 10.00 uur de belcomputer vervangen waarmee medewerkers tijdens een crisis worden opgeroepen. Het oude systeem was aan vervanging toe. Als nieuw (vergelijkbaar) systeem is gekozen voor OOV Alert.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. De brandweer roept iedereen op om dit moment ook te gebruiken om maandelijks uw eigen rookmelders te testen.

Veteranendag wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni gehouden. Het is het jaarlijkse ‘dank je wel’ voor alle 150.000 veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook bij Veiligheidsregio Utrecht werken veel veteranen. Wat betekent Veteranendag voor hen? We spraken met drie collega’s.

In Maastricht werd afgelopen weekend Roze Zaterdag gevierd, het jaarlijkse evenement voor tolerantie, respect en emancipatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. VRU-medewerker Jeffrey van Mastrigt was samen met het Netwerk Roze Rood aanwezig.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Veiligheidsregio Flevoland (VRF) gaan vanaf 2016 werken met een nieuw vakbekwaamheidsmanagementsysteem (VMS). Peter Bos (VRU) en Gerrit Spruit (VRF) hebben hun handtekening gezet onder het contract met leverancier Magenta MultiMedia Tools BV dat Veiligheidspaspoort levert.

Stel, er gebeurt iets ernstigs in de regio. Het alarmnummer 1-1-2 wordt gebeld en hulpverleners van allerlei organisaties spoeden zich met gillende sirenes naar het ‘plaats incident’. Wat gebeurt er dan als ze daar aankomen? Hoe werken ze samen? Medewerkers van tientallen bedrijven en organisaties konden maandag 1 juni een kijkje in de keuken nemen van het CoPI: Commando Plaats Incident.

Begin 2014 heeft de inspectie SZW bezoeken gebracht aan de brandweerorganisaties van 19 veiligheidsregio’s. De arbeidsinspectie heeft tijdens deze bezoeken gekeken naar de arbeidsomstandigheden, zoals planvorming op het gebied van risico’s en de voorlichting van medewerkers over risico’s. De landelijke uitkomsten van de arbeidsinspectie zijn gepubliceerd op de website van de inspectie. De inspectie heeft ook een bezoek gebracht aan Veiligheidsregio Utrecht, en constateerde daarbij het volgende.