Nieuws

Vanaf eind augustus start de regionale publiekscampagne ‘Hou vol – zo houden we corona onder controle’ in de Veiligheidsregio Utrecht. De 26 gemeenten die de Veiligheidsregio vormen willen met deze positieve insteek de 1,3 miljoen inwoners en bezoekers oproepen om zich aan de landelijke coronamaatregelen te houden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn samenkomsten voor werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo niet toegestaan. Echter, de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht kan ontheffing verlenen als er aan bepaalde maatregelen wordt voldaan.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 21 augustus 2020 in werking treedt.

De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Dit betekent dat het natuurbrandrisico per maandag 17 augustus wordt verlaagd naar Fase 1: alert.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

We hebben iedereen nodig om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We vragen daarom aan jou: houd afstand en verslap niet.

Vandaag bracht burgemeester Gilbert Isabella (burgemeester van de gemeente Houten) een bezoek aan de VRU.

Vanaf vandaag 21 juli 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 om 23.59u geldt een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Utrecht. Meer informatie leest u in het besluit 'tijdelijk verbod landbouwvoertuigen bij demonstratie'. 

Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd met tractoren te komen demonstreren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeester om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.