Nieuws

Update 10:32 uur: In verband met het einde van de berichtgeving over de zeer grote brand bij partycentrum de Meijert in Mijdrecht wordt dit liveblog wordt afgesloten.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.

Op zondagochtend 1 november vindt in de Leidsche Rijntunnel in de A2 bij Utrecht de verplichte vierjaarlijkse calamiteitenoefening plaats. De oefening draait om de samenwerking tussen de partijen, en om te testen of de werkwijze en procedures bij de bestrijding van een incident in de tunnel voldoende zijn geoefend en goed worden toegepast.

Gisteren (dinsdag 13 oktober) zijn in het provinciehuis in Utrecht burgemeesters en portefeuillehouders vreemdelingenzaken van provincie en gemeenten bij elkaar geweest om af te stemmen over de opvang van vluchtelingen in het gebied van de regio Utrecht.

Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doet de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek naar de afwikkeling van een brandmelding ten tijde van een zware zomerstorm. Deze situatie/combinatie van factoren deed zich op 25 juli 2015 voor in Houten.

Op donderdag 17 september hebben de GHOR-piketfunctionarissen hun jaarlijkse GHOR-dag gehouden. Doel was om alle piketfunctionarissen dichter bij elkaar te brengen en stil te staan bij de ontwikkelingen binnen de GHOR, GGDrU en de VRU. De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio en de afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

Begin 2015 is VRU gestart met het aanbieden van multidisciplinaire trainingen via de VRU academie. Het eerste half jaar is zo succesvol verlopen dat we de academie in 2016 willen door ontwikkelen. De trainingen zijn bedoeld voor piketfunctionarissen van de gemeenten, GHOR, politie, brandweer en VRU en vaste leden van multidisciplinaire crisisteams.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. De brandweer roept iedereen op om dit moment ook te gebruiken om maandelijks uw eigen rookmelders te testen.

In een pand met winkels en bovenwoningen in Houten heeft in de namiddag op 25 juli een zeer grote brand gewoed. Het gebouw is daarbij verloren gegaan. De bewoners konden het pand tijdig verlaten. Het is begrijpelijk dat bij een incident van deze omvang en impact toelichting wordt gevraagd op de inzet van de hulpdiensten. Uit een onderzoek, dat versneld is uitgevoerd vanwege de ontstane behoefte, blijkt dat de brandweer alle procedures adequaat heeft gevolgd.

Woensdag 22 juli ondertekende Peter Bos convenanten voor interregionale samenwerking met de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek. Met de ondertekening zijn afspraken geformaliseerd.