Nieuws

De bonden en de werkgevers in de Brandweerkamer hebben zaterdag 29 oktober 2016 op hoofdlijnen een principe-akkoord bereikt over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. 

De vakbonden en de Brandweerkamer hebben vrijdag 7 oktober belangrijke stappen gezet in de onderhandelingen over de reparatie van het FLO-Overgangsrecht. Beide partijen hebben het vertrouwen uitgesproken dat een onderhandelaarsakkoord binnen handbereik is. De vakbonden hebben de achterban opgeroepen de acties voor drie weken op te schorten en in heel Nederland is daar gehoor aan gegeven.

Een beladen stilte in de zaal als de aanwezigen meeluisteren met de op band vastgelegde aangrijpende 1-1-2 meldingen. En dan de vraag: 'Als jij centralist was, wat zou jij nu doen?´ Het was één van de vele workshops op de kennismakingsdag voor raads- en collegeleden, waarbij de deelnemers het werk van Veiligheidsregio Utrecht in al haar facetten konden ervaren.

Begin juni zijn de arbeidsonderhandelingen beroepsbrandweer tussen de vakbonden en de Brandweerkamer onder de VNG vastgelopen. Een onafhankelijke verkenner heeft daarna onderzoek gedaan met als doel suggesties te doen om een succesvolle heropening / voortzetting van de onderhandelingen te bevorderen.

Als inwoners van onze regio hulp nodig hebben, dan komen de hulpverleners van Veiligheidsregio Utrecht om die hulp te bieden. Dat is ons werk, simpel toch? Nou, dat lijkt het misschien. Maar erachter gaat een hele wereld schuil van betrokken mensen die in het heetst van de strijd ingewikkelde afwegingen moeten maken. Op de kennismakingsdag voor raadsleden en collegeleden kruipen alle deelnemers in de rol van een piketfunctionaris, om zo de complexe wereld van fysieke veiligheid te ervaren.

Vandaag, de eerste maandag van de maand is om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.

Het kwadrantenmodel helpt brandweerlieden te kiezen voor de juiste tactiek bij het bestrijding van een gebouwbrand.

De veiligheid op het spoor is van groot belang voor omwonenden en eigen personeel. De Veiligheidsregio Utrecht, de provincie Utrecht en zeven gemeenten maken zich hier grote zorgen over.

Onlangs werd bekend dat de Veiligheidsregio Utrecht is genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs 2016. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Brandweer Nederland aan het meest innovatieve idee binnen de brandweerorganisatie. VRU-medewerker Sjaak Haasnoot bedacht de Talentenbank en drong met dit idee door tot de laatste drie genomineerden.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.