Nieuws

Elk jaar wordt een systeemtest gehouden voor de crisisorganisatie van onze regio. Deze test is bedoeld om te kijken hoe de crisisorganisatie in de praktijk functioneert. 

Op Eiland 4 (Klinkhamer) in gemeente De Ronde Venen wordt deze week op 30 mei, 31 mei en 1 juni geoefend door verschillende hulpdiensten. Veiligheidsregio Utrecht organiseert deze dagen de jaarlijkse CoPI-dagen. Het scenario van de oefendagen blijft nog even geheim.

Jaarlijks organiseert de VRU themasessies over evenementenveiligheid. Onder dagvoorzitterschap van de heer Molkenboer, lid Dagelijks Bestuur en burgemeester van Woerden, komen vandaag meer dan 50 medewerkers van gemeenten, Politie Utrecht en de VRU in het Provinciehuis bijeen om meer te weten te komen over Drank en Drugs bij evenementen.

Ontwikkelingen rondom het realtime ontsluiten van risico-informatie, het voorspellen van brand....Vandaag geeft de VRU een workshop over de lessons learned van het eigen Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) tijdens het Congres Overheid 360° !

Zorgen voor veiligheid is onze opdracht. We kijken continu hoe we onze taken nóg beter kunnen uitvoeren. Door intensiever samen te werken, door slimmer om te gaan met informatie en door mensen bewuster te maken van risico’s. Samen met u houden we onze regio veilig.

Deze maand is de ‘Wegwijzer communicatie over radicalisering en terrorisme’ vastgesteld. De wegwijzer is primair bedoeld voor gemeenten in hun communicatie met burgers. Het document bevat adviezen over de communicatiestrategie en aanpak van de thema’s radicalisering en terrorisme.

Op 26 januari publiceerde het CBS cijfers over de gemeentelijke uitgaven aan de brandweer. CBS schetst een landelijk beeld van een daling van de kosten van de brandweer sinds 2010, zowel qua uitgaven per gemeente als de kosten per inwoner. Passend bij de landelijke trend zijn de kosten in de regio Utrecht gedaald in de aflopen vijf jaar. De kostendaling in regio Utrecht is (zowel in absolute getallen als relatief per inwoner) sterker dan het landelijke gemiddelde.

In de regio Amsterdam onstond maandagnacht een grote stroomstoring. Dat had ook gevolgen voor de rest van het land.

Om adequaat op te kunnen treden bij grootschalige incidenten en rampen, ondertekenden de partijen die een rol hebben in de acute en publieke gezondheidszorg, op 11 januari 2017 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In het afgelopen jaar (2016) zijn 304 collega’s in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Samen waren ze ruim 6600 jaar in dienst bij de brandweer. Maar liefst 18 collega’s behaalden de eerbiedwaardige mijlpaal van 40 jaar dienst.