Nieuws

In Nederland kunnen het hele jaar door stormen voorkomen. Tijdens het officiële stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april, kan een flinke storm het water zo opstuwen, dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn om te zorgen dat Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Binnenkort vindt een grote gezamenlijke crisisoefening bij de rivierdijken plaats.

Gisteren is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in Den Haag gepresenteerd als nieuw onderdeel van het jaarlijkse programma van de Deltacommissaris. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen.

De VRU is gecertificeerd door het IFV en is daarmee gemachtigd om IFV-toetsen en -examens te organiseren voor initiële opleidingen voor de brandweer, die leiden tot een IFV-diploma. Hiertoe is het certificaat en het bijbehorende gevelbordje uitgereikt aan de VRU.

VRU en IFV organiseren op 2 november een uniek symposium over de laatste ontwikkelingen rondom informatiegestuurd werken binnen veiligheidsregio’s.

Naar aanleiding van de Klimaatakkoorden van Parijs zijn er plannen om een mondiaal klimaatinstituut in Nederland te vestigen. Gemeente Utrecht en provincie Utrecht hebben bekendgemaakt het instituut te willen huisvesten.

Twaalf collega's van Veiligheidsregio Utrecht namen afgelopen zaterdag deel aan de Canal Parade. De brandweer voer dit keer voor het eerst mee met een eigen brandweerboot.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Als weggebruiker kan je een bijdrage leveren aan een veiliger Nederland. Dit doe je door kalm en rustig te blijven en op de juiste manier te reageren als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. Op deze manier breng je het overige verkeer niet in gevaar.

Warm zomerweer zonder regen, we vinden het heerlijk. Maar droogte heeft ook een keerzijde: de kans op natuurbranden neemt toe, zeker in het op één na grootste bosgebied van Nederland: de Utrechtse Heuvelrug. De VRU werkt hard aan het vergroten van de veiligheid, en niet alleen 's zomers.

Het lijkt een functie uit lang vervlogen tijden: Rijksheer. Het kost weinig moeite om een ‘Rijksheer’ in gedachten aan de zijde van Willem van Oranje te zien. Rijksheren én –dames bestaan nog steeds. Deze rijksfunctionarissen hebben een belangrijke functie als het gaat om crisismanagement. En daarom overleggen zij regelmatig met elkaar én met de VRU. De laatste Rijksherendag was op 21 juni met veel interessante onderwerpen op de agenda.