Nieuws

De omgevingsdiensten en de VRU werken nog intensiever samen voor gemeenten. Hiervoor hebben zij op 20 juni 2018 een convenant ondertekend. Gisteren hebben de drie directeuren deze afspraak bekrachtigd door een lijst te ondertekenen waarop 100 bedrijven staan waar gezamenlijk inspectie wordt uitgevoerd. De bedrijven zijn uitgezocht op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Een van de grootste, leukste en meest bekeken Nederlandse evenementen is zonder meer Koningsdag. Dit jaar is Amersfoort de gastheer van de jarige koning Willem-Alexander en zijn familie. Uiteraard vergt een soepel verlopend feest een goede voorbereiding. Zo goed dat medewerkers op de dag zelf alleen maar hoeven toekijken. De VRU én de partners weten zeker dat dat gaat lukken.

De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Dit betekent dat het natuurbrandrisico vanaf 26 april 00.00 uur wordt verlaagd naar Fase 1: alert.

Woensdagavond 10 april hield de Veiligheidsregio Utrecht een informatiebijeenkomst voor raadsleden en collegeleden in de vernieuwde brandweerkazerne van Bunschoten–Spakenburg. Deze bijeenkomst stond in het teken van een incident dat vorig jaar plaatsvond bij ’t Heycop in Breukelen.

De brandweer en natuurbeheerders zijn momenteel extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand hoog of zeer hoog. In de provincie Utrecht geldt daarom vanaf woensdag 17 april 2019 Fase 2 voor natuurbranden.

De kans op een aardbeving in Groningen is groter dan in Utrecht. Iedere regio heeft andere veiligheidsrisico’s. Weten wat die specifieke risico’s inhouden, is noodzakelijk voor een effectieve aanpak.

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

In voormalig woon-zorgcentrum Schuylenburcht in Oudewater doen Brandweer Nederland en de Brandweeracademie in samenwerking met de VRU, de gemeente Oudewater en Woningcorporatie De Woningraat van 24 juni tot en met 6 juli praktijkonderzoek naar rookverspreiding.

Ben je benieuwd naar wat Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in 2018 in vogelvlucht heeft gedaan? Kijk dan op de website www.jaaroverzichtvru.nl.