Nieuws

Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur is er in de Veiligheidsregio Utrecht een nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Vanaf zondag 27 september om 18.00 uur is er een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en bevat maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Veel mensen in de provincie Utrecht verheugen zich elk jaar op carnaval. Maar als de huidige situatie rond het coronavirus niet aanzienlijk verbetert, is carnaval vieren niet mogelijk. Het veranderen van ons gedrag is immers de sleutel naar effectieve bestrijding van het virus. Dat maakt iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen.

We communiceren dit nu, omdat carnavalsverenigingen, ondernemers en vrijwilligers zich met de bouw van praalwagens en het maken van uitdossingen steevast maanden van tevoren inspannen om van carnaval weer een onvergetelijk feest te maken. Verschillende carnavalsverenigingen zijn met hun gemeente in gesprek over creatieve oplossingen en mogelijke alternatieven. Die gesprekken voeren we graag, maar we moeten er rekening mee houden dat er dit carnavalsseizoen mogelijk niets kan. Hoe jammer dat voor velen ook is. We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Mochten er toch initiatieven zijn, dan moet elk initiatief vanzelfsprekend voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en de noodverordening om besmetting met het coronavirus te voorkomen. In de horeca is bijvoorbeeld het zorgvuldig navolgen van de registratieplicht van het grootste belang. Met het simpelweg naleven van deze regels draagt iedereen zijn steentje bij om verdere verspreiding van het virus te stoppen.

Sint Maarten als schutspatroon van de stad Utrecht kunnen we zelfs in coronatijden onmogelijk de toegang ontzeggen. Maar Sint Maarten zal dit jaar anders zijn. We roepen iedereen op om zich af te vragen of de viering van Sint Maarten dit jaar op 11 november wel een goed idee is. Het veranderen van ons gedrag is de sleutel naar effectieve bestrijding van het virus. Dat maakt iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen.

Bij de volwassenen die wel met kinderen langs de deuren gaan om Sint Maarten te vieren, ligt een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Dat betekent: niemand binnenlaten, de groepen klein houden en ruime afstand bewaren tot volwassenen. Zingen, volgens de traditie de voorwaarde om met Sint Maarten snoep te verdienen, kan alleen door kinderen en uitsluitend buiten, in kleine groepjes en op ruime afstand van de volwassenen.

Grote, centraal georganiseerde evenementen rond Sint Maarten zijn dit jaar uitgesloten, tenzij alternatieven worden gevonden die in overleg met de gemeente op overtuigende wijze veilig worden bevonden. Aan de basis van toestemming liggen minimaal de eisen van de noodverordening en de vergunningsvoorwaarden.

Snoep uitdelen vormt een risico voor verspreiding van het virus. Daarom is het raadzaam om alleen voorverpakt snoep uit te delen, en als kind steeds je handen te wassen voordat je gaat snoepen.

In Nederland is Halloween in de afgelopen jaren zo ingeburgerd dat vele kinderen het jammer zullen vinden als ze dit jaar niet verkleed en geschminkt langs de deuren mogen gaan om snoep te verzamelen. Maar Halloween kan dit jaar op 31 oktober niet zo worden gevierd als we gewend zijn. We roepen iedereen op om bij zichzelf te rade te gaan of de viering van Halloween dit jaar verantwoord is.

Het is niet anders: ons eigen gedrag aanpassen is de sleutel naar het effectief bestrijden van het virus. Dat maakt iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen. Bij deze spreken we de volwassenen die de kinderen begeleiden dan ook direct aan. We willen erop kunnen rekenen dat ze ervoor zorgen dat de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Twijfelt u of dat wel mogelijk is? Sla Halloween dan een jaartje over.

Kinderen kunnen langs de deuren gaan, als zij en de mensen bij wie ze aanbellen zorgvuldig omgaan met elkaar. Dat betekent vooral afstand houden. Zingen kan alleen door kinderen en kan uitsluitend buiten, in kleine groepjes en op ruime afstand van de volwassenen. Vanzelfsprekend moeten alle initiatieven voldoen aan de noodverordening en eventuele vergunningsvoorwaarden. Grote, centraal georganiseerde activiteiten zijn uitgesloten.

Snoep uitdelen vormt een risico voor verspreiding van het virus. Daarom is het raadzaam om alleen voorverpakt snoep uit te delen, en als kind steeds je handen te wassen voordat je gaat snoepen.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

Aanvullende maatregelen

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Meldplicht voor samenkomsten

Volgens deze noodverordening geldt voor bepaalde georganiseerde samenkomsten een meldplicht in de gemeente waar de samenkomst plaatsvindt. Het gaat om samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. U kunt hiervoor de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze vindt u in de noodverordening.

In ons persbericht van vrijdag 18 september kunt u meer over deze maatregelen lezen.

De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties. Heb je als burger vragen over de noodverordening? Neem dan contact op met je gemeente. 

Het aantal coronabesmettingen in het land stijgt. In de regio Utrecht is het aantal besmettingen sinds begin deze maand verdubbeld. Belangrijkste oorzaak is dat niet iedereen de regels om besmetting te voorkomen naleeft. De stijging is vooral te zien in dicht bevolkte gebieden. Daarom heeft het Kabinet besloten om in zes Veiligheidsregio’s in de Randstad extra maatregelen te nemen om risicovolle groepsvorming tegen te gaan en wordt een verplichte sluitingstijd voor de horeca ingesteld. Deze maatregelen zijn vanaf zondag 20 september 18.00 uur van kracht.

 Binnen de Veiligheidsregio Utrecht neemt het aantal besmettingen nu vooral toe onder mensen tussen de 20 en 39 jaar. De laatste tijd zien we dat met name jongeren van 20 tot 24 het virus dragen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Peter den Oudsten, wil mensen vooral motiveren om zich aan de regels te houden, om deze crisis samen het hoofd te bieden.

“De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Campagnes en gesprekken met doelgroepen

Er komt extra communicatie over de basisregels. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ‘Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ‘Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio lopen diverse campagnes. Eind deze maand kunnen gemeenten in de Veiligheidsregio de jongerencampagne van het Rijk omzetten in een eigen lokale campagne.

Er is speciale aandacht voor groepen waar de meeste besmettingen plaatsvinden. In verschillende plaatsen zijn er gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en organisaties van studenten en studentenhuisvesting, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers, bondgenoten, vertegenwoordigers migrantenorganisaties en branches zoals detailhandel.

In de stad Utrecht heeft de burgemeester bijvoorbeeld vandaag afgesproken dat koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen van studenten volgende week zelf met een actieplan komen om de verspreiding terug te dringen. Ook doet de Veiligheidsregio een hernieuwde oproep aan branches, zoals supermarkten, warenhuizen en horecagelegenheden, om vast te houden aan het coronabeleid van afstand houden, schoonmaken en mensen actief te blijven wijzen op naleving.

Mogelijkheden venstertijden en extra toezicht en handhaving onderzoeken

Naast het blijven motiveren van mensen om de coronaregels in acht te nemen, gaat de Veiligheidsregio de mogelijkheden voor en behoefte aan het instellen van venstertijden in winkels, en overheidsinstellingen zoals bibliotheken en buurtcentra onderzoeken, zodat kwetsbare groepen daar op een rustiger tijdstip naar toe kunnen.Er komt waar mogelijk verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen. Zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken. De Veiligheidsregio zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Extra maatregelen kabinet voor horeca en groepsgrootte

Het kabinet heeft besloten dat in de horeca vanaf 24.00 uur de muziek uit en het volle licht aan moet en dat er geen nieuwe mensen meer naar binnen mogen. De zaken moeten om 01.00 uur dicht, dat geldt ook voor terrassen. Verder komt er een verbod op het zich ophouden in een gezelschap van meer dan 50 personen. Het kabinet heeft ook bepaald dat georganiseerde samenkomsten van meer dan 50 personen in publieke ruimte (dus ook binnen, bijvoorbeeld in horecagelegenheden) een meldplicht geldt.

Lees hier het complete persbericht van het kabinet

Vind hier een overzicht van de aanvullende maatregelen in de Veiligheidsregio Utrecht

 

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 17 september 2020 in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Van het ministerie van VWS is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen, met daarin de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. De voorzitter heeft besloten de regionale noodverordening vast te stellen in overeenstemming met het landelijke model.

De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties.

Ook dit jaar wordt Sinterklaas door de allerkleinsten weer welkom geheten in de provincie Utrecht. In de 26 gemeenten hebben ondernemers en vrijwilligers van de ontvangstcomités al veel creatieve oplossingen bedacht om Sinterklaas gastvrij te kunnen ontvangen. De lokale comités en ondernemers die betrokken zijn bij het verwelkomen van Sinterklaas denken op dit moment na hoe dit corona-proof kan. De gemeenten zijn met hen in gesprek.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.