Utrecht biedt extra crisisopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

27 maart 2022

Gemeente Utrecht gaat 200 extra tijdelijke crisisopvangplekken voor asielzoekers realiseren, op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit gebeurt in het voormalig Holland Casino pand op de Overste den Oudenlaan voor een periode van maximaal vier weken.

Het COA heeft een dringend beroep gedaan op alle veiligheidsregio’s op korte termijn opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne te creëren. VRU en gemeente Utrecht onderschrijven de urgentie en geven samen invulling aan dit verzoek door het inrichten van een crisisopvang in het voormalig Holland Casino pand. Deze locatie is geregeld door gemeente Utrecht en de exploitatie valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Voorzitter van de VRU Sharon Dijksma: “Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over van drukte. Dit is onacceptabel en dus moet er snel crisisopvang komen. Gelukkig hebben we vanuit regio Utrecht weten te regelen dat er 200 asielzoekers tijdelijk kunnen worden opgevangen. Hiermee zetten we nog een extra tandje bij om mensen die huis en haard hebben moeten verlaten een veilig onderkomen te bieden. Ondertussen gaat het COA snel aan de slag met het regelen van duurzame opvang in de regio.”

De druk op het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt op door onder andere het al langere gebrek aan reguliere opvangplekken. Op basis van de verwachte instroom en uitstroom is er per 1 april een tekort te verwachten van in totaal 1.500 opvangplekken.  

Rachel Streefland, wethouder Asiel gemeente Utrecht: “De tijdelijke opvang die Utrecht biedt voor deze groep asielzoekers is ontzettend hard nodig. De huidige opvang in Ter Apel leidt op dit moment tot zeer schrijnende situaties waarbij de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens dreigt te vallen. Utrecht voelt zich als mensenrechtenstad verantwoordelijk voor het bieden van humanitaire crisisopvang.”

Overste den Oudenlaan
De locatie is eerder in beeld geweest als meer duurzame opvanglocatie, maar is toen om verschillende redenen, waaronder de brandveiligheid, duur van verbouwing en het grote aantal mensen wat daar opgevangen zou worden, afgevallen. Uit gesprekken tussen de VRU (waar de brandweer een onderdeel van is), COA, gemeente Utrecht en Jaarbeurs (eigenaar locatie) blijkt nu dat deze locatie wel geschikt te maken is om voor 4 weken humanitaire crisisopvang aan te bieden aan 200 vluchtelingen. Om de brandveiligheid te waarborgen worden er extra maatregelen genomen.

De locatie op de Overste den Oudenlaan is er voor vier weken. Daarna gaat deze groep naar een andere dan beschikbare en duurzamere plek. Er zijn daarom afspraken met het COA gemaakt over het versneld realiseren van nieuwe, (semi)permanente locaties in de regio. Ook voor deze locaties geldt dat het COA verantwoordelijk is voor de realisatie en exploitatie.
 

Het laatste nieuws

Digitale nieuwsbrief brengt laatste VRU nieuws op presenteerblaadje

31 mei 2023
Wil je interessant nieuws over de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) niet missen? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de VRU. Hierin delen wij nieuws op een aantrekkelijke manier en krijg je het op een presenteerblaadje aangereikt.

Verhoogd risico op natuurbrand vanaf 31 mei

30 mei 2023
Het is momenteel erg droog in de natuur. De brandweer en natuurbeheerders zijn daarom extra alert. Door de aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand namelijk groot. Daarom wordt vanaf 31 mei 2023 00:00 uur opgeschaald naar fase 2: een verhoogd risico op natuurbrand.

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023
Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.