Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

Utrecht biedt extra crisisopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

27 maart 2022

Gemeente Utrecht gaat 200 extra tijdelijke crisisopvangplekken voor asielzoekers realiseren, op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit gebeurt in het voormalig Holland Casino pand op de Overste den Oudenlaan voor een periode van maximaal vier weken.

Het COA heeft een dringend beroep gedaan op alle veiligheidsregio’s op korte termijn opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne te creëren. VRU en gemeente Utrecht onderschrijven de urgentie en geven samen invulling aan dit verzoek door het inrichten van een crisisopvang in het voormalig Holland Casino pand. Deze locatie is geregeld door gemeente Utrecht en de exploitatie valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Voorzitter van de VRU Sharon Dijksma: “Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over van drukte. Dit is onacceptabel en dus moet er snel crisisopvang komen. Gelukkig hebben we vanuit regio Utrecht weten te regelen dat er 200 asielzoekers tijdelijk kunnen worden opgevangen. Hiermee zetten we nog een extra tandje bij om mensen die huis en haard hebben moeten verlaten een veilig onderkomen te bieden. Ondertussen gaat het COA snel aan de slag met het regelen van duurzame opvang in de regio.”

De druk op het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt op door onder andere het al langere gebrek aan reguliere opvangplekken. Op basis van de verwachte instroom en uitstroom is er per 1 april een tekort te verwachten van in totaal 1.500 opvangplekken.  

Rachel Streefland, wethouder Asiel gemeente Utrecht: “De tijdelijke opvang die Utrecht biedt voor deze groep asielzoekers is ontzettend hard nodig. De huidige opvang in Ter Apel leidt op dit moment tot zeer schrijnende situaties waarbij de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens dreigt te vallen. Utrecht voelt zich als mensenrechtenstad verantwoordelijk voor het bieden van humanitaire crisisopvang.”

Overste den Oudenlaan
De locatie is eerder in beeld geweest als meer duurzame opvanglocatie, maar is toen om verschillende redenen, waaronder de brandveiligheid, duur van verbouwing en het grote aantal mensen wat daar opgevangen zou worden, afgevallen. Uit gesprekken tussen de VRU (waar de brandweer een onderdeel van is), COA, gemeente Utrecht en Jaarbeurs (eigenaar locatie) blijkt nu dat deze locatie wel geschikt te maken is om voor 4 weken humanitaire crisisopvang aan te bieden aan 200 vluchtelingen. Om de brandveiligheid te waarborgen worden er extra maatregelen genomen.

De locatie op de Overste den Oudenlaan is er voor vier weken. Daarna gaat deze groep naar een andere dan beschikbare en duurzamere plek. Er zijn daarom afspraken met het COA gemaakt over het versneld realiseren van nieuwe, (semi)permanente locaties in de regio. Ook voor deze locaties geldt dat het COA verantwoordelijk is voor de realisatie en exploitatie.
 

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.