Oorzaak dodelijk bedrijfsongeval blijft onbekend

16 september 2021

Noodlottige val

Brandweerpost Den Dolder is op zaterdag 21 november 2020 uitgerukt op een melding van wateroverlast in een appartementencomplex. Na het verhelpen van deze onveilige situatie is de brandweer overgegaan op het verlenen van hulp aan de bewoners van het appartementencomplex door het overtollige water af te voeren. Tijdens deze hulpverlening is Pim van der Bruggen in een liftschacht gevallen. Bij deze noodlottige val was niemand anders aanwezig. Hierdoor was en is het niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Onderzoeken

Bij een dergelijk ernstig ongeval wordt onderzoek gedaan door verschillende partijen. Het externe onderzoek van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgerond en ligt ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie.  

Binnen de VRU is ook intern onderzoek gedaan om na te gaan wat we kunnen leren en verbeteren. Tijdens ons eigen interne onderzoek zijn de betrokken collega’s geïnterviewd, geluidsopnamen en beelden geanalyseerd, relevante procedures en instructies beoordeeld en is op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan. Bij het uitvoeren van het onderzoek is samengewerkt met het Instituut Fysieke Veiligheid. Het onderzoeksrapport is gevalideerd door de Inspectie van Justitie en Veiligheid vanuit haar rol als toezichthouder op de taakuitoefening van de veiligheidsregio’s. Deze validatiebrief is te vinden op hun website.

Het interne onderzoek heeft geen antwoord op de vraag gegeven wat precies de oorzaak is van de noodlottige val van Pim van der Bruggen. Daarom kunnen ook geen aanbevelingen worden gedaan waarvan met zekerheid te zeggen is dat hierdoor dergelijke ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bewust van veiligheid

Het interne onderzoek heeft wel leerpunten opgeleverd. Zo is uit het onderzoek gebleken dat het veiligheidsbewustzijn binnen de repressieve organisatie nog ruimte laat voor verbetering. Ook tijdens een incident is het duidelijk markeren van de overgang van hulpverlening naar dienstverlening een ontwikkelpunt.

Verder blijkt uit het interne onderzoek dat niet alle VRU-procedures voldoende zijn gevolgd. Er is echter geen oorzakelijk verband gebleken tussen deze leerpunten en het ongeval.

De VRU neemt alle aanbevelingen uit dit interne rapport over. Hiermee wil de VRU het veiligheidsbewustzijn nog verder vergroten. Dit betekent dat de VRU blijft investeren in het risico- en veiligheidsbewustzijn tijdens de opleiding en oefeningen. Ook de vraag wanneer bij een soortgelijk incident de inzet van de brandweer eindigt. Dit moet iedere keer vooraf bewust worden overwogen. De instructie wordt daarop aangepast.

Pim van der Bruggen

Wij realiseren ons dat niets het verdriet van de nabestaanden van Pim kan wegnemen. De naam van Pim van der Bruggen is op zaterdag 29 mei 2021 in het bijzijn van zijn familie geplaatst op het Nationale brandweermonument in Schaarsbergen. Tijdens de nationale brandweerherdenking op 19 juni 2021 heeft demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in zijn toespraak stilgestaan bij het overlijden van Pim van der Bruggen. De minister had eerder die maand een bezoek aan de post Zeist afgelegd, waarbij hij sprak met een aantal collega’s van de brandweerpost Den Dolder.

Het overlijden van Pim heeft ook bij onze eigen VRU organisatie diepe sporen nagelaten. Wij missen hem en zullen hem niet vergeten.

Het interne onderzoeksrapport is op te vragen via communicatie@vru.nl.

 

Het laatste nieuws

2 oktober maandelijkse sirenetest

2 oktober 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 2 oktober. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Nieuwe huisstijl voor Veiligheidsregio Utrecht

2 oktober 2023
Vandaag presenteert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) haar nieuwe logo en bijbehorende huisstijl. Met deze nieuwe huisstijl gaat de VRU met de tijd mee en wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot digitale toegankelijkheid.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Jaarbeurs overvol: 'Sluiting opvang voor nieuwe vluchtelingen dreigt'

2 oktober 2023
De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Utrechtse Jaarbeurs Hub loopt over. Daarover spraken burgemeester Sharon Dijksma van gemeente Utrecht en directeur VRU Jaap Donker vandaag (2 oktober) met de media. Als er niet snel duurzame plekken elders in het land komen, moeten we uiteindelijk nieuwe vluchtelingen weigeren bij de opvanglocatie in de Jaarbeurs.