Nienke: “We werken als hulpverleners allemaal samen”

De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) kennen de meesten wel. Maar wat een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen precies tijdens een incident doet, is minder duidelijk. Nienke Sluis, Adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD regio Utrecht en onderdeel van deze piketgroep, legt het uit.

Nienke Sluis

Samenwerking

“Als er tijdens een incident (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, adviseren wij de geneeskundige ketenpartners over de gezondheidskundige aspecten”, legt Nienke kort en krachtig de verantwoordelijkheden van de piketgroep Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen uit. “We worden bijvoorbeeld opgeroepen als er een brand is waarbij asbest vrijkomt. Of als er een lekkage is op een bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt of produceert. We informeren dan meestal de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) over welke gezondheidsklachten nu en op een later moment verwacht kunnen worden. Bij zowel de direct betrokkenen als mensen die op grotere afstand in het effectgebied verblijven. Ook denken we mee over wat nodig is om erger leed te voorkomen. Moet er bijvoorbeeld een schuiladvies worden gegeven? Hoe kun je slachtoffers het best ontsmetten?” Nienke en haar collega’s focussen daarbij op de betrokkenen én op de hulpverleners. “We adviseren ook over hoe hulpverleners ter plaatse veilig hun werk kunnen doen.”

De piketgroep wordt ook opgeroepen als klachten door een gevaarlijke stof veroorzaakt kúnnen worden, maar dat nog niet zeker is. In dat geval hanteren ze een andere aanpak. “We benoemen dan waar hulpverleners op kunnen letten, zodat slachtoffers als het nodig is snel de juiste zorg krijgen. Ondertussen schatten we op basis van de beschikbare kennis in wat de mogelijke risico’s zijn.”

Nienke en haar collega’s vervullen deze rol binnen de veiligheidsregio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dat kan, omdat ze bijna altijd op afstand adviseren. Om de juiste informatie te verzamelen werken ze nauw samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer. “De AGS is op locatie aanwezig en focust op de chemische kant van gevaarlijke stoffen. Van hem of haar krijgen we meer informatie over het soort gevaarlijke stof, de hoeveelheid die vrijkomt en in welke mate mensen daaraan zijn blootgesteld. Als er meer metingen nodig zijn wordt de Milieu Ongevallen Dienst opgeroepen. Op basis van al die informatie beoordelen wij wat het (mogelijke) risico voor de gezondheid van betrokkenen is.” De effecten kunnen op de korte én op de lange termijn opspelen. “Zodra het directe gevaar is geweken dragen wij onze taak over aan de GGD. Zij zijn verantwoordelijk voor de nazorg.”

“Zo proberen we de gevolgen van vrijgekomen gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken,” zegt Nienke tot slot. “Maar dat doen we dus niet alleen. We werken als hulpverleners allemaal samen.”

Ander nieuws

Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren
27/01/2023

Afscheidsreceptie Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren

Jacqueline Buitendijk en Carolien Angevaren hebben gisteren tijdens een gezamenlijke afscheidsreceptie in Koetshuis De Haar afscheid genomen van de VRU. Bij de drukbezochte bijeenkomst was er alle tijd en gelegenheid om met Jacqueline en Carolien in gesprek te gaan over de periode bij de VRU en de periode na de VRU.

Lees meer
Jeugdbrandweer De Waarden groepsfoto
23/01/2023

Jeugdbrandweer De Waarden officieel van start!

Op zaterdag 21 januari 2023 vond bij brandweerpost Kamerik de officiële aftrap plaats van een nieuw jeugdbrandweerkorps binnen de VRU: Jeugdbrandweer de Waarden. Dit nieuwe korps is de gezamenlijke jeugdbrandweer van de brandweerposten Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld.

Lees meer
Rob Timmermans
20/01/2023

De rivier de Linge dreigt te overstromen: wat doet de VRU?

In het weekend van vrijdagavond 13 januari tot zondag 15 januari staat het water van de rivier de Linge erg hoog. De rivier dreigt buiten haar oevers te treden, waardoor circa dertig naastgelegen huizen bedreigd worden. Rob Timmermans heeft dat weekend de leiding over de hulpdiensten van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij vertelt wat de VRU heeft gedaan en hoe er is samengewerkt met partners. 

Lees meer