Nienke: “We werken als hulpverleners allemaal samen”

De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) kennen de meesten wel. Maar wat een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen precies tijdens een incident doet, is minder duidelijk. Nienke Sluis, Adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD regio Utrecht en onderdeel van deze piketgroep, legt het uit.

Nienke Sluis

Samenwerking

“Als er tijdens een incident (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, adviseren wij de geneeskundige ketenpartners over de gezondheidskundige aspecten”, legt Nienke kort en krachtig de verantwoordelijkheden van de piketgroep Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen uit. “We worden bijvoorbeeld opgeroepen als er een brand is waarbij asbest vrijkomt. Of als er een lekkage is op een bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt of produceert. We informeren dan meestal de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) over welke gezondheidsklachten nu en op een later moment verwacht kunnen worden. Bij zowel de direct betrokkenen als mensen die op grotere afstand in het effectgebied verblijven. Ook denken we mee over wat nodig is om erger leed te voorkomen. Moet er bijvoorbeeld een schuiladvies worden gegeven? Hoe kun je slachtoffers het best ontsmetten?” Nienke en haar collega’s focussen daarbij op de betrokkenen én op de hulpverleners. “We adviseren ook over hoe hulpverleners ter plaatse veilig hun werk kunnen doen.”

De piketgroep wordt ook opgeroepen als klachten door een gevaarlijke stof veroorzaakt kúnnen worden, maar dat nog niet zeker is. In dat geval hanteren ze een andere aanpak. “We benoemen dan waar hulpverleners op kunnen letten, zodat slachtoffers als het nodig is snel de juiste zorg krijgen. Ondertussen schatten we op basis van de beschikbare kennis in wat de mogelijke risico’s zijn.”

Nienke en haar collega’s vervullen deze rol binnen de veiligheidsregio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dat kan, omdat ze bijna altijd op afstand adviseren. Om de juiste informatie te verzamelen werken ze nauw samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer. “De AGS is op locatie aanwezig en focust op de chemische kant van gevaarlijke stoffen. Van hem of haar krijgen we meer informatie over het soort gevaarlijke stof, de hoeveelheid die vrijkomt en in welke mate mensen daaraan zijn blootgesteld. Als er meer metingen nodig zijn wordt de Milieu Ongevallen Dienst opgeroepen. Op basis van al die informatie beoordelen wij wat het (mogelijke) risico voor de gezondheid van betrokkenen is.” De effecten kunnen op de korte én op de lange termijn opspelen. “Zodra het directe gevaar is geweken dragen wij onze taak over aan de GGD. Zij zijn verantwoordelijk voor de nazorg.”

“Zo proberen we de gevolgen van vrijgekomen gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken,” zegt Nienke tot slot. “Maar dat doen we dus niet alleen. We werken als hulpverleners allemaal samen.”

Ander nieuws

Marcel van Westendorp
15/08/2022

Marcel: “In drie weken hebben we een complete opvanglocatie opgetuigd”

Wat doe je als je de vraag krijgt of je binnen drie weken een opvanglocatie voor 72 asielzoekers kunt regelen? Even slikken en dan snel aan de slag! Projectleider Marcel van Westendorp van de Veiligheidsregio Utrecht heeft de afgelopen maand samen met collega’s van de gemeente Veenendaal alles op alles gezet om dit te realiseren. En, het ís gelukt! Lees in zijn verhaal hoe Marcel dit proces heeft ervaren.

Lees meer
Vuelta team
12/08/2022

“Een goede voorbereiding samen met onze partners is het halve werk”

Volgende week gaat één van de grootste wielerrondes ter wereld van start: De Vuelta, die met drie etappes door Nederland koerst. In aanloop naar de Vuelta, spraken we met drie betrokkenen vanuit de VRU: projectleider Bram Jacobs (crisisbeheersing), Gijsbert Voskamp (Brandweer) en Wouter den Hartog (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) over de voorbereidingen.

Lees meer
Foto van de crisisnoodopvang locatie in Veenendaal
08/08/2022

Nieuwe CNO locatie in Veenendaal

De afgelopen drie weken heeft de VRU samen met de gemeente Veenendaal hard gewerkt om per 8 augustus en nieuwe crisisnoodopvang locatie te kunnen openen in Veenendaal, ter ontlasting van Ter Apel. Vanaf vandaag gaat deze locatie open en worden einde van de middag de nieuwe bewoners ontvangen. Op deze speciaal ingerichte locatie worden 72 vluchtelingen gehuisvest tot 1 oktober aanstaande.

Lees meer