CO-campagne van start!

De maand februari staat jaarlijks in het teken van de landelijke social media campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. 

Waarom een CO-campagne?
Helaas overlijden er nog steeds mensen aan een koolmonoxide (CO) vergiftiging. Jaarlijks zijn dat er naar schatting vijf tot tien en ook moeten honderden mensen behandeld woorden voor een vergiftiging van dit onzichtbare gas, terwijl je een CO-vergiftiging goed kunt voorkomen. Daarom starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting op 1 februari een landelijke social media campagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar van CO.

‘De cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg’, stelt Carolien Angevaren, portefeuillehouder Bandveilig Leven binnen de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). ‘Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het werkelijke aantal slachtoffers drie tot vijf keer groter. In Nederland vindt er op dit moment geen eenduidige registratie plaats van CO-incidenten. Ook wordt een CO-vergiftiging vaak niet herkend. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’

Wat is CO en wat zijn de gevaren?
Koolmonoxide zie, ruik en proef je niet. Dat maakt dit in potentie dodelijke gas ook zo gevaarlijk. De gevolgen van een CO-vergiftiging kunnen zeer ernstig zijn. Het is daarom belangrijk dat mensen de symptomen herkennen. Duizeligheid, hoofdpijn en wazig zien kan duiden op een acute vergiftiging. Maar ook blootstelling aan een lagere concentratie koolmonoxide kan al leiden tot gezondheidseffecten. Het is dus van levensbelang om een CO-melder in huis te hebben. Een melder is de enige manier om bij een gevaarlijke concentratie CO snel gewaarschuwd te worden. De grootste inspanning ligt in het voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging. Dat begint met de installatie van het verbrandingstoestel door een erkende installateur, inclusief een goed onderhoudsplan en het 24/7 ventileren van de ruimte waar het toestel zich bevindt.

Wat kun je zelf doen?
Het goede nieuws is dat je CO-vergiftiging kunt voorkomen door drie dingen te doen. Daarom is de kernboodschap van deze campagne wederom: ventileer, controleer en alarmeer:

  • Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier staan.
  • Controleer: laat je verbrandingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman.
  • Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel aan het plafond.

Wil je meer weten over CO?
Op www.co-wijzer.nl vind je alle informatie die je nodig hebt.

Het laatste nieuws

Oefening dreiging hoogwater

26 mei 2023
Op 24 en 25 mei 2023 vond de interregionale oefening van de SCOR plaats. SCOR staat voor Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Op 24 mei oefenden de operationele teams van de waterkolom en de algemene kolom (veiligheidsregio’s), op 25 mei de bestuurlijke teams van de waterkolom en de algemene kolom.

Informatie over lopende en afgehandelde incidenten

22 mei 2023
Op VRU.nl kun je voortaan informatie vinden over lopende en afgehandelde incidenten.

1 mei maandelijkse sirenetest

1 mei 2023
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes (de WAS-palen) in Nederland getest. Zo ook op maandag 1 mei. De sirenes worden iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.