Korte brand in gemeentehuis Soest - laatste update: dinsdag 28 november 2023 - 01:06

CO-campagne van start!

De maand februari staat jaarlijks in het teken van de landelijke social media campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. 

Waarom een CO-campagne?
Helaas overlijden er nog steeds mensen aan een koolmonoxide (CO) vergiftiging. Jaarlijks zijn dat er naar schatting vijf tot tien en ook moeten honderden mensen behandeld woorden voor een vergiftiging van dit onzichtbare gas, terwijl je een CO-vergiftiging goed kunt voorkomen. Daarom starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting op 1 februari een landelijke social media campagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar van CO.

‘De cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg’, stelt Carolien Angevaren, portefeuillehouder Bandveilig Leven binnen de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). ‘Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het werkelijke aantal slachtoffers drie tot vijf keer groter. In Nederland vindt er op dit moment geen eenduidige registratie plaats van CO-incidenten. Ook wordt een CO-vergiftiging vaak niet herkend. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’

Wat is CO en wat zijn de gevaren?
Koolmonoxide zie, ruik en proef je niet. Dat maakt dit in potentie dodelijke gas ook zo gevaarlijk. De gevolgen van een CO-vergiftiging kunnen zeer ernstig zijn. Het is daarom belangrijk dat mensen de symptomen herkennen. Duizeligheid, hoofdpijn en wazig zien kan duiden op een acute vergiftiging. Maar ook blootstelling aan een lagere concentratie koolmonoxide kan al leiden tot gezondheidseffecten. Het is dus van levensbelang om een CO-melder in huis te hebben. Een melder is de enige manier om bij een gevaarlijke concentratie CO snel gewaarschuwd te worden. De grootste inspanning ligt in het voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging. Dat begint met de installatie van het verbrandingstoestel door een erkende installateur, inclusief een goed onderhoudsplan en het 24/7 ventileren van de ruimte waar het toestel zich bevindt.

Wat kun je zelf doen?
Het goede nieuws is dat je CO-vergiftiging kunt voorkomen door drie dingen te doen. Daarom is de kernboodschap van deze campagne wederom: ventileer, controleer en alarmeer:

  • Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een kier staan.
  • Controleer: laat je verbrandingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman.
  • Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel aan het plafond.

Wil je meer weten over CO?
Op www.co-wijzer.nl vind je alle informatie die je nodig hebt.

Het laatste nieuws

Connect & Empower event diversiteit en inclusie

27 november 2023
Op 21 november ontmoetten verschillende collega’s van de politie, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en de VRU elkaar tijdens het Connect & Empower event in Baarn. Aan bod kwam hoe je in een wereld waarin veelal traditionele (masculiene) normen heersen tot jezelf kunt blijven en je eigen unieke identiteit kunt behouden en versterken.

VRU maakt afspraken over een 'great place to work'

20 november 2023
De VRU heeft als ambitie om een 'great place to work' te zijn voor íedereen. Maar, door dit alleen maar te zeggen kom je er natuurlijk niet. Daarom voegen we nu de daad bij het woord en hebben we afspraken gemaakt om dit ook daadwerkelijk te zijn. Hiervoor heeft directeur Karen van Elk namens de VRU het charter 'diversiteit in organisaties' ondertekend.

Staatssecretaris Van der Maat (J&V) bezoek Utrechtse HUB

15 november 2023
Woensdag 15 november kregen we bijzonder bezoek: Staatssecretaris Christophe van der Maat bezocht samen met directeur-generaal Migratie Annet Bertram, directeur Nationale Opvang Organisatie voor ontheemden uit Oekraïne (NOO) Ronald Roosdorp en Manager Beleid van de programma-directie Oekraïense ontheemde Marije van der Werff onze HUB in de Jaarbeurs in Utrecht.