Op Eiland 4 (Klinkhamer) in gemeente De Ronde Venen wordt deze week op 30 mei, 31 mei en 1 juni geoefend door verschillende hulpdiensten. Veiligheidsregio Utrecht organiseert deze dagen de jaarlijkse CoPI-dagen. Het scenario van de oefendagen blijft nog even geheim.

Aan de hand van een scenario wordt drie dagen lang geoefend door de hulpdiensten en wordt het Commando Plaats Incident (CoPI) beoefend. Dit is een overleg vlakbij het incident, in dit overleg zijn onder andere alle hulpdiensten vertegenwoordigd.

Drie keer hetzelfde
Hulpdiensten vanuit de hele regio Utrecht oefenen mee. Elke dag wordt hetzelfde scenario gebruikt, maar schuiven er weer andere collega’s uit de crisisorganisatie aan. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen oefenen.

De Ronde Venen
Dit jaar worden de dagen in De Ronde Venen gehouden. In dit filmpje over de CoPI-dagen van twee jaar geleden wordt door (destijds) een van onze woordvoerders uitgelegd wat de CoPI dagen inhouden en vertelt hij over het scenario van die oefendagen.

Blijven oefenen
Om ervaring op te doen met het bestrijden van rampen en crises moeten de hulpdiensten en betrokken crisispartners regelmatig oefenen. Dit moet op medewerkersniveau, maar ook op het gebied van samenwerking binnen en tussen de verschillende onderdelen van de crisisorganisatie.

Veiligheidsregio Utrecht organiseert daarom door het hele jaar heen diverse opleidingen en oefeningen op wisselende locaties. De CoPI-dagen worden binnen deze cyclus jaarlijks georganiseerd. Zo werkt de VRU constant aan het verbeteren van de rampenbestrijding.