Jaarlijks organiseert de VRU themasessies over evenementenveiligheid. Onder dagvoorzitterschap van de heer Molkenboer, lid Dagelijks Bestuur en burgemeester van Woerden, komen vandaag meer dan 50 medewerkers van gemeenten, Politie Utrecht en de VRU in het Provinciehuis bijeen om meer te weten te komen over Drank en Drugs bij evenementen.

Dit is het zesde jaar dat de VRU een themasessie organiseert. Onderwerpen van vorige themasessies waren o.a. mobiliteit, extreem weer en crowd management. Vier sprekers werpen hun licht op verschillende aspecten van drank en drugs bij evenementen.

Zo vertelde Willem Westermann van De Regelaar en Vereniging van Evenementen Makers  over aandachtspunten tijdens de aanvraagfase. Ferry Goossens van Trimbos Instituut ging in op trends en ontwikkelingen voor middelengebruik. Ronald van Litsenburg van Event Medical Service vertelde over de planning en aanpak van professionele medische hulpverlening. En op dit moment geeft Emile Vermeulen, Wijkagent Horeca Utrecht, een kijkje in de keuken van de politie.

De sprekers werden onder leiding van de dagvoorzitter uitvoerig aan de tand gevoeld over hun inbreng. Tijdens de aansluitende lunch was er volop de mogelijkheid om na te praten. Het was een succesvolle bijeenkomst!

De presentatie van de heer Vermeulen kunt u hier terugkijken (externe link naar prezi.com opent in een nieuw venster). De presentaties van de andere sprekers, inclusief de documenten die zij aanhaalden, zijn te downloaden onderaan de pagina. Ook de bijdrage van mevrouw Van der Lei, die helaas niet aanwezig kon zijn, kunt u daar terugvinden. Deze bijdrage bestaat uit haar presentatie en achtergrondinformatie over alcoholpreventie.