Zorgen voor veiligheid is onze opdracht. We kijken continu hoe we onze taken nóg beter kunnen uitvoeren. Door intensiever samen te werken, door slimmer om te gaan met informatie en door mensen bewuster te maken van risico’s. Samen met u houden we onze regio veilig.

  

Deze animatie is tot stand gekomen in samenwerking met Jaap van der Swan (Studio Jaap) en Erwin van Dijk (Yellow Monkey).