Deze maand is de ‘Wegwijzer communicatie over radicalisering en terrorisme’ vastgesteld. De wegwijzer is primair bedoeld voor gemeenten in hun communicatie met burgers. Het document bevat adviezen over de communicatiestrategie en aanpak van de thema’s radicalisering en terrorisme.

Betrokkenen
De wegwijzer is samengesteld op basis van stukken over radicalisering en terrorisme die onder anderen door het NCTV zijn gepubliceerd. De NCTV, Politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie en de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- & Vechtstreek zijn bovendien actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de wegwijzer.

Risico- en crisiscommunicatie
De adviezen uit de wegwijzer hebben betrekking op zowel de koude –risicocommunicatie- als warme fase, crisiscommunicatie. Daarnaast bevat de wegwijzer basisinformatie die gemeenten kunnen gebruiken in hun risicocommunicatie met burgers. Het gaat om informatie over de aanpak van radicalisering, de voorbereiding op terroristische aanslagen door de overheid en handelingsperspectieven voor burgers.

Communicatiekaarten
De wegwijzer is te lezen als een aanvullende communicatiebijlage op het Incidentbestrijdingsplan (IBP) Terrorismegevolgbestrijding Midden-Nederland uit 2016. Zo zijn in de bijlagen van de wegwijzer diverse scenario’s uitgewerkt die in de communicatiekaarten van het IBP schematisch terugkeren. Hier is voor gekozen om tijdens de lauwe en warme fase snel een overzicht te kunnen bieden van de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden en de belangrijkste do’s en don'ts in de communicatie met het publiek.

Actualisatie
Omdat de inzichten op het terrein van radicalisering en terrorisme zowel landelijk als regionaal volop in ontwikkeling zijn, zal de wegwijzer regelmatig geactualiseerd worden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Myrtille van Bommel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), beleidsadviseur risicocommunicatie.