Stel je voor: het is nog vroeg in de ochtend, iets voor negenen. Op de A27 rijdt een bus met schoolkinderen tegen een boom. Bij het ter plaatse komen van de eerste hulpdienst blijkt dat de ravage en chaos enorm is.

Eerste inschatting: 25 lichtgewonde kinderen en  begeleiders. Niet veel later is een grote ontploffing hoorbaar op de Uithof in een complex waar op dat moment veel studenten zijn. De eerste slachtoffers die bij het UMCU binnendruppelen melden de ontploffing en dat er veel gewonden zijn. Tegelijkertijd komen er bij de meldkamer telefoontjes binnen over een aanrijding met veel gewonden op een parkeerplaats, er blijkt een bestelbus door een menigte te zijn gereden..

GHOR-VRU en het Calamiteitenhospitaal hielden vanmorgen een oefening met deze scenario’s. Een oefening bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het protocol Grootschalig Geneeskundige Bijstand te oefenen.

Samenwerking
Naast GHOR-VRU en het Calamiteitenhospitaal oefenden ook het Nederlandse Rode Kruis, de ambulancedienst RAVU en de gemeente Utrecht mee.  De politie, brandweer en Defensie zorgden voor tegenspel. De ondersteuning werd verzorgd door de regionale motorpool van de politie, brandweerpost Breukelen en Houten-Oost (Schalkwijk) en vanuit Defensie werden militaire ambulandes voor de oefening beschikbaar gesteld. Zelfs van buiten de regio werd ondersteund: de GHOR van Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Haaglanden leverden een aantal bijstand ambulances voor de oefening.

Scenario’s
In de oefening werden 3 deelscenario’s gelijktijdig geoefend. Een oefening waarbij rond hetzelfde tijdstip op verschillende locaties veel gewonden vallen. Het Calamiteitenhospitaal wordt gevraagd haar deuren te openen. Het Calamiteitenhospitaal is een speciaal ziekenhuis binnen het UMC Utrecht. Het is onder andere ingericht om acute opvang te bieden bij incidenten of een ramp met veel gewonden. De scenario's schetsen een situatie die ook om de inzet van het protocol Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB) vraagt. Een werkwijze die ervoor moet zorgen dat de geneeskundige hulpverlening bij veel gewonden goed georganiseerd wordt.

Aantallen
Aan de oefening deden rond de 490 mensen mee. Hiervan waren circa 200 mensen  LOTUS-acteurs, waarvan (heel bijzonder!) zo’n 15 tot 20 kinderen! Naast de LOTUS-acteurs zorgden een kleine 190 deelnemers voor tegenspel.

Leren
Om ervaring op te doen met het bestrijden van rampen en crises moeten hulpdiensten en andere betrokken organisaties regelmatig oefenen. Het is belangrijk om ook samen te oefenen, zodat alle betrokken organisaties en hulpdiensten goed op elkaar afgestemd zijn tijdens een ramp of crisis. Vandaag was zo’n oefening: eentje waar we met elkaar van leren en waar we ook met trots op terugkijken!

Lees ook: Samenspel: oefenen met samenwerken voor meer informatie.