Op basis van de huidige weersvoorspellingen hebben de kampeerterreinen in de uiterwaarden nog geen directe overlast van het hogere water. Maar wat de huidige neerslag in Centraal-Europa voor invloed heeft op de waterstanden in Nederrijn en Lek is nog onzeker.
Wilt jij weten wat hoogwater voor jou betekent. Kijk op www.overstroomik.nl. Hier vindt je ook de regionale overstromingskaart van de provincie Utrecht.

In deze tijd worden de uiterwaarden vaak gebruikt voor landbouw, veeteelt, campings en festivals. Rijkswaterstaat heeft deze gebruikers en de waterschappen ingelicht over het komende hoogwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) houdt de waterstanden in de Nederrijn en Lek nauwlettend in de gaten. De zware regenval in Duitsland en Nederland in de afgelopen dagen leidt tot hoge waterstanden in de Nederrijn en Lek. Rijkswaterstaat denkt dat de waterstand bij Lobith vrijdag het hoogste punt van 12.50 meter boven NAP bereikt. Door het hoge water lopen de uiterwaarden langs de rivier onder water.