Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) onderzoek gedaan naar de afwikkeling van een brandmelding op de Herenweg in Houten. Deze brand deed zich voor op 25 juli 2015 tijdens een zware zomerstorm in Nederland als gevolg waarvan de brandweer veel meldingen over gevaarlijke situaties kreeg.

De VRU heeft de Inspectie VenJ gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen, met als doel leerpunten te formuleren naar aanleiding van het brandweeroptreden bij deze brand. Het onderzoeksrapport is woensdag 9 maart door de heer Gertjan Bos, Hoofd IVenJ, aangeboden aan Peter Bos, algemeen directeur VRU.

In een eerste reactie laat Peter Bos weten: “We kunnen leren van de uitkomsten van het rapport. Het bevestigt dat het waardevol is geweest om een onafhankelijk verdiepend onderzoek in te stellen. Ik wil de Inspectie VenJ dan ook bedanken voor de grondigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd. Een brand van deze omvang en impact is een vreselijke gebeurtenis voor de getroffenen. Uit alles blijkt in het rapport, dat onze mensen zich maximaal hebben ingezet, en daar ben ik trots op. Er zijn vragen gerezen over het brandweeroptreden. Daarom en omdat wij vinden dat wij als professionele organisatie al het mogelijke moeten doen om van onze inzet te leren, is er onafhankelijk onderzoek verricht. Dit willen wij vanzelfsprekend zo transparant mogelijk doen. Uit het onderzoek blijkt dat onze belangrijkste taak, namelijk het bestrijden van de brand, goed is verlopen. Dat neemt niet weg dat er enkele verbeterpunten zijn.”

Het rapport bevat leerpunten en aandachtspunten voor de VRU. Deze bevindingen dragen bij aan een betere brandweerzorg en brandveiligheid in de veiligheidsregio Utrecht en de rest van het land. Het volledige rapport is hier te lezen.