Op 19, 20 en 21 mei 2015 organiseert Veiligheidsregio Utrecht een grote oefening in de gemeente Woerden. De oefeningen zijn bedoeld om hulpdiensten, de gemeente en andere betrokken organisaties voor te bereiden op hun rol bij een ramp of incident.

Hinder
Om de betrokken hulpdiensten, gemeenten en andere organisaties zo goed mogelijk voor te bereiden op een ramp of incident, wordt de realiteit zoveel mogelijk nagebootst. Dit betekent dat er mogelijk voor de bewoners ter hoogte van de oefenlocatie enige geluids-, geur- of verkeershinder is. Rond de oefenlocatie zal met borden worden aangegeven dat het om een oefening gaat.