Sint Maarten als schutspatroon van de stad Utrecht kunnen we zelfs in coronatijden onmogelijk de toegang ontzeggen. Maar Sint Maarten zal dit jaar anders zijn. We roepen iedereen op om zich af te vragen of de viering van Sint Maarten dit jaar op 11 november wel een goed idee is. Het veranderen van ons gedrag is de sleutel naar effectieve bestrijding van het virus. Dat maakt iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen.

Bij de volwassenen die wel met kinderen langs de deuren gaan om Sint Maarten te vieren, ligt een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Dat betekent: niemand binnenlaten, de groepen klein houden en ruime afstand bewaren tot volwassenen. Zingen, volgens de traditie de voorwaarde om met Sint Maarten snoep te verdienen, kan alleen door kinderen en uitsluitend buiten, in kleine groepjes en op ruime afstand van de volwassenen.

Grote, centraal georganiseerde evenementen rond Sint Maarten zijn dit jaar uitgesloten, tenzij alternatieven worden gevonden die in overleg met de gemeente op overtuigende wijze veilig worden bevonden. Aan de basis van toestemming liggen minimaal de eisen van de noodverordening en de vergunningsvoorwaarden.

Snoep uitdelen vormt een risico voor verspreiding van het virus. Daarom is het raadzaam om alleen voorverpakt snoep uit te delen, en als kind steeds je handen te wassen voordat je gaat snoepen.