Op 30 juni vertrok de heer mr. J.H.C. van Zanen als burgemeester van de gemeente Utrecht en daarmee ook als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De heer P.E.J. Den Oudsten is sinds 1 juli de waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli is de heer Den Oudsten aangewezen als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de VRU, totdat een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit is benoemd. De heer L.M.M. Bolsius blijft gedurende deze periode fungeren als tweede plaatsvervangend voorzitter.

burgemeester den oudsten