De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juni 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

De noodverordening en de geldende aanwijzingsbesluiten vindt u ook onder Besluiten en publicaties