De Veiligheidsregio Utrecht scherpt maatregelen voor de markten aan. Deze zijn nodig om de verkoop van etenswaren op markten op een verantwoorde manier door te laten gaan. De maatregelen passen bij de Nederlandse aanpak van het coronavirus en zijn in het belang van de gezondheid van iedereen. Ze gelden van 25 maart tot nader order in alle gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht.

 De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Jan van Zanen: “De maatregelen rond het coronavirus treffen ons allemaal, maar zijn helaas noodzakelijk. Als iedereen zich houdt aan deze regels, is het vooralsnog mogelijk de markten open te houden.”

Maatregelen voor alle markten in de regio

  • De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.
  • Marktkramen met non-food gaan dicht; er is alleen verkoop van etenswaren toegestaan, om voldoende afstand tussen de kramen te kunnen houden.
  • Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal ten behoeve van consumptie elders dan ter plaatse is toegestaan.
  • Zit- of staan-mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.
  • Leegstaande en/of vrije marktplaatsen mogen niet vergeven worden aan zogenaamde meelopers. Een meeloper is iemand zonder vaste plek op de markt, die zich ’s ochtend meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te kunnen bezetten.
  • De marktmeesters worden verzocht om hierop toe te zien en instructies te geven aan marktondernemers.