Veiligheidsregio Utrecht monitort continu de paraatheid van de brandweer en bereidt zich voor op allerlei scenario’s. Dat is in de huidige situatie rondom het COVID-19 virus niet anders dan normaal. Onze paraatheid is goed geregeld; alle brandweerposten zijn paraat en er is op dit moment geen sprake van tekorten.

Om ons voor te bereiden op verschillende situaties heeft de brandweer een continuïteitsplan opgesteld, zodat we de paraatheid van de brandweer en de meldkamer altijd kunnen garanderen. Ook hebben we een Operationeel Centrum Paraatheid (OPC) ingericht. Dit centrum monitort actief de situatie rondom de paraatheid, signaleert en rapporteert eventuele paraatheidsproblemen en doet voorstellen over hoe deze kunnen worden opgelost. We werken daarbij met een ‘toolkit’ aan verschillende oplossingen. Zo kunnen we, als het nodig is, werken met een pool van brandweermensen die door heel de regio ingezet kunnen worden. Ook hebben we in kaart welke brandweerposten in onze regio samen voor een goed dekkend netwerk kunnen zorgen. Het spreekt voor zich dat wij als brandweer altijd blijven uitrukken en dat zo snel mogelijk doen. Telefoontjes van hulpbehoevende burgers op de brandweermeldkamer worden altijd beantwoord. Daar zetten onze brandweermensen en -centralisten zich elke dag voor in.