De bestrijding van het coronavirus vraagt om ingrijpende maatregelen. Met de 26 gemeenten in regio Utrecht schalen we op naar een nog meer gecoördineerde werkwijze. Deze werkwijze, die ook wel ‘GRIP 4’ wordt genoemd, is er om alle bij een crisis betrokken diensten, zoals de brandweer, de geneeskundige zorg en de politie, optimaal te laten samenwerken. Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn naar deze procedure opgeschaald.

Coördinerend Bestuurder
In de regio Utrecht betekent dit dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, nu Coördinerend Bestuurder is. Hij vormt een Regionaal Beleidsteam (RBT) dat bestuurlijke besluiten neemt, die zo nodig gelden voor alle gemeenten in Utrecht. Er is ook een Regionaal Operationeel Team actief waarin crisisfunctionarissen van alle diensten permanent samenwerken.

Brandweer
De inzet van de brandweer van Veiligheidsregio Utrecht is belangrijk voor de veiligheid van de regio. We volgen de landelijke richtlijnen en zorgen ervoor dat de continuïteit bij de brandweer geborgd is.

Meer informatie
Als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft burgemeester Van Zanen een videoboodschap doen uitgaan.

In de algemene informatievoorziening over het coronavirus en de gevolgen in Nederland volgt de VRU het landelijke beleid. Wilt u meer informatie over het coronavirus, dan verwijzen wij u naar de websites RIVM.nlRijksoverheid.nl en de GGD regio Utrecht. U kunt ook het landelijke informatienummer 0800 1351 bellen (elke dag van 8.00 tot 22.00 uur).