Brandweer Veiligheidsregio Utrecht rukte 313 maal uit naar incidenten tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur. Bij het overgrote deel van de uitrukken (280) ging het om branden.

 Overzicht soorten meldingen en aantal uitrukken

Soorten melding

Aantal uitrukken

Brand gebouw 16
Brand personenauto 48
Brand container 110
Brand overig 106
Ongevallen 2
Reanimatie en assistentie ambulance 3
Overige incidenten 28

Totaal

313

Agressie tegen hulpverleners

Bij drie incidenten is er agressie of geweld tegen brandweermensen of piketfunctionarissen van Veiligheidsregio Utrecht gebruikt, in de gemeenten Soest, Vijfheerenlanden en Zeist. 

Vragen

Media die vragen hebben over specifieke incidenten in gemeenten verwijzen wij door naar de desbetreffende gemeente.

Cijfers voorgaande jaarwisseling

Wij hanteren dit jaar een nieuwe validatiemethodiek voor het vaststellen van het aantal en de aard van de incidenten tijdens de jaarwisseling. Alle gegevens worden achteraf gecontroleerd, waar dit in vorige jaren niet in alle gevallen mogelijk was. Daarmee voldoen we aan de informatiebehoefte van gemeenten en samenleving. Hierdoor zijn de cijfers van deze jaarwisseling echter in mindere mate te vergelijken met die van voorgaande jaren.

Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en rampenbestrijding, en geneeskundige hulpverlening. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Dat is onze ambitie.