Maandag was het de dag van de BHV’er. Maar wat is dat eigenlijk? Corrine Brouwer, hoofd BHV bij de VRU, vertelt:

 “De BHV zorgt voor hulp bij calamiteiten. Dit kan een kleine verwonding zijn, een ontruiming bij brand of het reanimeren van een collega. Gelukkig heb ik als hoofd BHV binnen de VRU geen grote incidenten meegemaakt. Wel heb ik kleine verwondingen meegemaakt zoals een snijwondje of een enkelverstuiking. Bij de VRU werken over het algemeen gezonde mensen en dat zal zeker meespelen in het feit dat ik nog niet heb meegemaakt dat iemand onwel werd.

Bij het blussen van branden gaan BHV’ers niet verder dan een klein beginnend brandje. Als een brand groter wordt laten zij dit over aan de brandweer. Totdat de brandweer aanwezig is nemen zij de taak als ontruimer op zich. De BHV’ers gaan dan geen met rook gevulde ruimtes in. Dit komt omdat zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen hebben zoals ademlucht”.

Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk BHV’ers zijn. Ze vervullen een belangrijke rol in de periode tussen het ontstaan van een incident en het aankomen van de hulpdiensten. Ook daarna zijn ze van groot belang bij het ondersteunen van de hulpdiensten, bijvoorbeeld bij het geven van informatie en het opvangen en behandelen van slachtoffers.

corrine brouwer