In Nederland is op 1 oktober het storm- en hoogwaterseizoen gestart.

Flinke stormen kunnen dan hoge waterstanden veroorzaken omdat ze het water in zee en rivieren hoog opstuwen. Hoogwater kan een overstroming veroorzaken omdat de dijk of waterkering niet tegen het water is bestand.

Nederland is goed voorbereid op hoge waterstanden. Dijken en keringen worden jaarlijks gecontroleerd, onderhouden en versterkt. Zo beschermen Rijkswaterstaat en de waterschappen ons tegen het water. Toch kan het altijd het een keer misgaan. Wil je weten hoe hoog het water komt in jouw omgeving en wat je zelf kunt doen? Kijk dan op deze website.

Het storm- en hoogwaterseizoen duurt nog tot en met 15 april.

Bron: RWS