Tijdens de multidisciplinaire oefening Alert 2018 in Amersfoort heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gezamenlijk met defensie, gemeente Amersfoort, politie, ProRail, NS, Openbaar Ministerie en NCTV/NCC, gewerkt aan het versterken van de civiel militaire samenwerking op het gebied van bewaken en beveiligen in het kader van terrorismegevolgbestrijding. De meerdaagse oefening heeft plaatsgevonden op 11, 12 en 13 september 2018.

Doel van de oefening 

Terrorisme is een risico dat voor Nederland niet kan worden uitgesloten. Daarom is het van groot belang dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid. Dat doen we onder meer door samen te oefenen. Tijdens de oefening Alert is een van de zeven risico‚Äôs die zijn opgenomen in het Risicoprofiel van de VRU beoefend.

Successen en leerpunten

De oefening Alert heeft de VRU en haar partners waardevolle en leerzame informatie opgeleverd. Onder de successen vallen onder andere:

  • Kennis en inzicht in de samenwerking van politie en defensie in het kader van bewaken en beveiligen;
  • Zichtbare aanwezigheid defensie in publieke domein is positief ervaren;
  • Kennis en inzicht in de samenwerking met de nationale crisisstructuur;
  • Meerdaags oefenen met een dreiging en terrorisme met partners.

Naast bovengenoemde successen heeft Alert ook een aantal leerpunten naar boven gebracht:

  • Vergaderstructuur strakker neerzetten en handhaven;
  • Afstemming over specifieke sleutelbesluiten moet scherper;
  • Er is gewerkt met uitgangspunten, maar deze zijn niet scherp genoeg;
  • Er was beperkte aandacht voor bewaken en beveiligen.

Evaluatie oefening Alert

De successen en leerpunten zijn terug te vinden in de evaluatievan oefening Alert. De evaluatie is uitgevoerd door het COT, een bureau dat gespecialiseerd is op het gebied van veiligheid- en crisismanagement.

Wat doet Veiligheidsregio Utrecht (VRU)?

De VRU is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'. Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio. Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid. Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.