Het stationsgebied in en rondom station Amersfoort is op 12 en 13 september plaats van handeling van de multidisciplinaire oefening Alert. Het gaat om een gezamenlijke oefening van Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Politie, Defensie, NS, ProRail en gemeente Amersfoort. Tijdens de oefening, met de naam ‘Alert’, gaan deze partijen oefenen aan de hand van een scenario waarin een terroristische aanslag centraal staat.

Doel van de oefening 
Terrorisme is een risico dat voor Nederland niet kan worden uitgesloten. Daarom is het van groot belang dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid. Dat doen we onder meer door samen te oefenen. De oefening behandelt een van de zeven risico’s die zijn opgenomen in het Risicoprofiel van de VRU.

Wat merken omwonenden van oefening?
Omwonenden en reizigers zullen waarschijnlijk weinig merken van de oefening. Wel kunnen zij op woensdag 12 september vanaf 08.00 uur tot en met donderdag 13 september 14.00 uur medewerkers van defensie en politie in uniform op straat en op het station tegenkomen. Op verschillende momenten wordt gebruik gemaakt van acteurs en worden voertuigen van diverse hulpdiensten ingezet.

Het treinverkeer rijdt op de oefendagen gewoon volgens dienstregeling.

Oefening wordt stopgezet bij echte crisis
Een echte crisis heeft altijd de hoogste prioriteit. De oefening wordt daarom stopgezet zodra er een echte crisis in Amersfoort plaatsvindt.

Wat doet Veiligheidsregio Utrecht (VRU)?
De VRU is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'. Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio. Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid. Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Oefening Alert kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 14 033 of kijk op  www.amersfoort.nl/crisisoefening voor meer informatie over de oefening Alert.